Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Dane techniczne łożysk

Normy wymiarowe

Wymiary główne: ISO 15

Przedziały tolerancji

więcej informacji → Przedziały tolerancji

klasa dokładności wymiarowej normalna

tolerancja geometryczna P6


Wartości: ISO 492 (tabela 1, tabela 2)

Luz wewnętrzny promieniowy

więcej informacji → Luz wewnętrzny

klasa normalna, C3

Sprawdź dostępność łożysk z innym luzem


Wartości: ISO 5753-1 (tabela 3)


Wartości obowiązują dla niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym.

Dopuszczalna niewspółosiowość

≈ 3 minuty kątowe


Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska. Skutki te stają się szczególnie zauważalne przy przekraczaniu wartości wzorcowych (wytycznych).

Dopuszczalne przemieszczenie osiowe (ilustr. 1)

smax → tablica produktowa


Łożyska bez obrzeży oraz mające tylko jedno stałe obrzeże na pierścieniu albo wewnętrznym, albo zewnętrznym, mogą kompensować przemieszczenie osiowe. Przemieszczenie osiowe wału względem oprawy występuje wewnątrz łożyska. W efekcie praktycznie nie występuje wzrost tarcia.

SKF logo