Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Odmiany konstrukcyjne i warianty

Łożyska walcowe o wysokiej nośności (ilustr. 1) są dostępne w trzech głównych konstrukcjach oraz w kilku odmianach wykonania.
Łożyska z koszykiem prowadzonym na pierścieniu wewnętrznym
 • są identyfikowane przez oznaczenie serii NCF .. ECJB (ilustr. 2)
 • służą do osiowego ustalania wału w jednym kierunku, a także do kompensowania przemieszczenia osiowego wału względem oprawy w przeciwnym kierunku
 • mogą być dostarczane bez pierścienia zewnętrznego (seria RN .. ECJB, ilustr. 3) – w tym przypadku za bieżnię zewnętrzną służy element układu (→ Powierzchnie bieżne na wałach i w oprawach)
Łożyska z koszykiem prowadzonym na pierścieniu zewnętrznym
 • są identyfikowane przez oznaczenie serii NJF .. ECJA (ilustr. 4)
 • w niektórych rozmiarach zawierają więcej wałeczków niż tej samej wielkości łożyska z koszykiem prowadzonym (centrowanym) na pierścieniu wewnętrznym
 • służą do osiowego ustalania wału w jednym kierunku, a także do kompensowania przemieszczenia osiowego wału względem oprawy w przeciwnym kierunku
 • mogą być dostarczane bez pierścienia wewnętrznego (seria RNU .. ECJA, ilustr. 5) – w tym przypadku za bieżnię wewnętrzną służy element układu (→ Powierzchnie bieżne na wałach i w oprawach)
Łożyska rozłączne z koszykiem prowadzonym na bieżni pierścienia wewnętrznego
 • są identyfikowane przez oznaczenie serii NUH .. ECMH (ilustr. 6)
 • mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy w obydwu kierunkach
 • można rozłączać (przez oddzielenie pierścienia zewnętrznego ze złożeniem koszyka z wałeczkami od pierścienia wewnętrznego) dla uproszczenia montażu i demontażu – zwłaszcza w zastosowaniach, gdzie warunki obciążenia wymagają pasowania ciasnego obydwu pierścieni
Łożyska dwurzędowe
 • są dostępne na specjalne zamówienie
Łożyska dopasowane
 • łączy się ze sobą w taki sposób, aby ewentualna różnica w wysokości przekroju poprzecznego łożysk wchodzących w skład dopasowanego zestawu mieściła się w bardzo wąskim przedziale tolerancji
  Ta zawężona tolerancja stanowi warunek wstępny równomiernego rozkładu obciążeń między łożyska.
 • mogą być dostarczane jako:
  • zestawy dwóch łożysk (przyrostek DR w oznaczeniu)
  • zestawy trzech łożysk (przyrostek TR w oznaczeniu)
  • zestawy czterech łożysk (przyrostek QR w oznaczeniu)
Koszyki

Łożyska walcowe SKF o wysokiej nośności są wyposażone w jeden z koszyków wymienionych w tabeli 1.

Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

SKF logo