Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Dynamiczna obciążalność osiowa

Łożyska walcowe o wysokiej nośności z obrzeżami na pierścieniu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym mogą przenosić oprócz obciążeń promieniowych także obciążenia osiowe o wartości do Fa ≤ 0,5 Fr.
O obciążalności osiowej decydują warunki smarowania, temperatura pracy oraz rozpraszanie ciepła z powierzchni styku czoła wałeczka z obrzeżem.
Zamieszczone niżej wzory obowiązują w odniesieniu do normalnych warunków pracy, jakimi są:
  • ΔT ≈ 60°C między temperaturą roboczą łożyska a temperaturą otoczenia
  • jednostkowe odprowadzenie ciepła z łożyska ≈ 0,5 mW/mm2
  • stosunek lepkości κ ≥ 2
  • niewspółosiowość ≤ 1 minuta kątowa
    Jeśli przewiduje się występowanie niewspółosiowości powyżej 1 minuty kątowej, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Dopuszczalne obciążenia osiowe

ConditionsMechanical limitationsThermal limitations
ContinuousFap max ≤ 0,0035 D1,7Circulating oil lubrication


Other lubrication
  • Powierzchnia odniesienia A ≤ 50 000 mm2
  • Powierzchnia odniesienia A > 50 000 mm2
Brief periods

Fap brief ≤ 2 (Fap, Fap oil, Fap max)

  • o ile nie powoduje to tymczasowego wzrostu temperatury roboczej łożyska o więcej niż 5°C
  • Przez "krótkotrwałe" rozumie się czas potrzebny na wykonanie w przybliżeniu tysiąca obrotów

Occasional impact loadsFap impact ≤ 0,0085 D1,7

Symbole

Apowierzchnia odniesienia [mm2]
= π B (D + d)
Bszerokość łożyska [mm]
C0
nominalna nośność statyczna [kN] (→ tablica produktowa)
d
średnica otworu łożyska [mm]
D
średnica zewnętrzna łożyska [mm]
ΔTS
różnica temperatur między olejem wpływającym i wypływającym [°C]
Faobciążenie osiowe [kN]
Fapdopuszczalne obciążenie osiowe [kN]
Fap brief
maksymalne krótkotrwałe obciążenie osiowe [kN]
Fap impactmaksymalne sporadyczne obciążenie osiowe udarowe [kN]
Fap maxmaksymalne ciągłe obciążenie osiowe [kN]
Fap oil
maksymalne dopuszczalne obciążenie osiowe w łożyskowaniach smarowanych obiegowo olejem [kN]
Frobciążenie promieniowe [kN]
k1współczynnik smarowania
= 1,5 dla smarowania olejem
= 1 dla smarowania smarem plastycznym
k2współczynnik smarowania
= 0,15 dla smarowania olejem
= 0,1 dla smarowania smarem plastycznym
nprędkość obrotowa [obr/min]
VS
wielkość przepływu oleju [l/min]
SKF logo