Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

System oznaczeń

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl systemu, zgodnie z którym pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ System podstawowych oznaczeń łożysk).
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk walcowych jednorzędowych.
Basic bearing designation system

Przykłady

Łożysko
NU 10/750 ECN2MA/HB1gdzieNU 10/750 =
EC =
N2 =
MA =
HB1 =

Pierścień kątowy
HJ 212 ECgdzieHJ 212 =
EC =

Test Designation 1Przedrostki
Loddzielny pierścień wewnętrzny lub zewnętrzny łożyska rozłącznego
R
pierścień wewnętrzny lub zewnętrzny ze złożeniem koszyka z wałeczkami łożyska rozłącznego

Test Designation 2Oznaczenie podstawowe
Przedstawiony w tabeli 1 lub identyfikacja po numerze rysunku.
CRLłożysko calowe
CRM
łożysko calowe
HJpierścień kątowy
Rozmiar łożyska o wymiarach calowych

8

do

40

(/8) 1 in (25,4 mm) średnica otworu


(/8) 5 in (127 mm) średnica otworu


Catalogue image - Test Designation 3Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna
Akonstrukcja wewnętrzna odbiegająca od wykonania podstawowego lub zmodyfikowana
ECzoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna obejmująca więcej wałeczków i/lub większe wałeczki, ze zmodyfikowanym stykiem czół wałeczków z obrzeżem

Test Designation 4Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.)
K
otwór stożkowy, zbieżność 1:12
Nrowek pod pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym
NRrowek pod pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym, z powiązanym pierścieniem osadczym sprężynującym
N1jedno wycięcie ustalające (rowek) w jednej powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego
N2dwa wycięcia ustalające (rowki) w jednej powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego, rozmieszczone co 180°

Catalogue image - Test Designation 5Przyrostki – Konstrukcja koszyka
FR
koszyk stalowy typu sworzniowego, przewiercone wałeczki
Jkoszyk tłoczony stalowy, prowadzony (centrowany) na wałeczkach
L
koszyk masywny z lekkiego stopu wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na wałeczkach
LA
koszyk masywny z lekkiego stopu wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na pierścieniu zewnętrznym
LB
koszyk masywny z lekkiego stopu wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na pierścieniu wewnętrznym
LL
koszyk masywny z lekkiego stopu wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, typu klatkowego, prowadzony (centrowany) na pierścieniu wewnętrznym lub zewnętrznym – zależnie od konstrukcji łożyska
M
koszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na wałeczkach
MA(S)koszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na pierścieniu zewnętrznym; litera S wskazuje rowek smarowy w powierzchni prowadzącej
MBkoszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na pierścieniu wewnętrznym
MLkoszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, typu klatkowego, prowadzony (centrowany) na pierścieniu wewnętrznym lub zewnętrznym – zależnie od konstrukcji łożyska
MPkoszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, typu klatkowego, prowadzony (centrowany) na pierścieniu wewnętrznym lub zewnętrznym – zależnie od rozmiaru łożyska
MRkoszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, typu klatkowego, prowadzony (centrowany) na wałeczkach
Pkoszyk z poliamidu 66 (PA66) wzmocnionego włóknem szklanym, prowadzony (centrowany) na wałeczkach
PAkoszyk z poliamidu 66 (PA66) wzmocnionego włóknem szklanym, prowadzony (centrowany) na pierścieniu zewnętrznym
PHkoszyk z polieteroeteroketonu (PEEK) wzmocnionego włóknem szklanym, prowadzony (centrowany) na wałeczkach
PHAkoszyk z polieteroeteroketonu (PEEK) wzmocnionego włóknem szklanym, prowadzony (centrowany) na pierścieniu zewnętrznym

Catalogue image - Test Designation 6.1Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna
HA1pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny utwardzane powierzchniowo
HA2pierścień zewnętrzny utwardzany powierzchniowo
HA3pierścień wewnętrzny utwardzany powierzchniowo
HB1
pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny hartowane bainitycznie
HB3pierścień wewnętrzny hartowany bainitycznie
HN1pierścienie zewnętrzny i wewnętrzny o powierzchni poddanej specjalnej obróbce cieplnej

Test Designation 6.2Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność
CNluz wewnętrzny promieniowy normalny; oznaczenie stosowane tylko z dodatkową literą określającą zawężony lub przesunięty zakres luzu:
  • H = zawężony zakres luzu odpowiadający górnej połowie podstawowego zakresu luzu
  • L = zawężony zakres luzu odpowiadający dolnej połowie podstawowego zakresu luzu
  • M = zawężony zakres luzu odpowiadający środkowej połowie podstawowego zakresu luzu
Powyższe litery stosuje się także w połączeniu z klasami luzu C2, C3, C4 i C5; przykład: C2H.
C2luz wewnętrzny promieniowy mniejszy niż Normalny
C3luz wewnętrzny promieniowy większy niż Normalny
C4luz wewnętrzny promieniowy większy niż C3
C5luz wewnętrzny promieniowy większy niż C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły
DRzestaw dwóch dopasowanych łożysk
TRzestaw trzech dopasowanych łożysk
QRzestaw czterech dopasowanych łożysk

Test Designation 6.4Przyrostki – Stabilizacja
S1pierścienie łożyskowe stabilizowane cieplnie do temperatur pracy ≤ +200°C (+390°F)
S2pierścienie łożyskowe stabilizowane cieplnie do temperatur pracy ≤ 250 °C (480 °F)

Test Designation 6.5Przyrostki – Smarowanie
W33pierścieniowy rowek i trzy otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym

Test Designation 6.6Przyrostki – Inne warianty
PEX
łożysko SKF Explorer; przyrostek stosowany pod warunkiem równoczesnej dostępności łożysk konwencjonalnych i SKF Explorer tej samej wielkości
VA301
łożysko do silników trakcyjnych pojazdów szynowych
VA305VA301 + specjalne procedury kontroli
VA350łożysko do maźnic kolejowych
VA380łożysko do maźnic kolejowych zgodne z normą EN 12080, klasa 1
VA3091VA301 + zewnętrzne powierzchnie pierścienia zewnętrznego pokryte warstwą tlenku glinu
VC025
łożysko ze specjalnymi, odpornymi na ścieranie bieżniami, do stosowania w warunkach silnego zanieczyszczenia
VE901zmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna
VQ015pierścień wewnętrzny z bieżnią wypukłą dla zwiększenia dopuszczalnej niewspółosiowości
SKF logo