Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Odmiany konstrukcyjne i warianty

Najczęściej stosowane konstrukcje

Przedstawiono tutaj najczęściej stosowane konstrukcje łożysk walcowych jednorzędowych.

Łożyska o konstrukcji NU (ilustr. 1)

 • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i nie mają obrzeży na pierścieniu wewnętrznym
 • mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy w obydwu kierunkach
 • można stosować w połączeniu z odpowiednim pierścieniem kątowym, stabilizującym łożysko w kierunku osiowym (→ Odpowiednie pierścienie kątowe)

Łożyska o konstrukcji N (ilustr. 2)

 • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i nie mają obrzeży na pierścieniu zewnętrznym
 • mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy w obydwu kierunkach

Łożyska o konstrukcji NJ (ilustr. 3)

 • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno na pierścieniu wewnętrznym
 • mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy tylko w jednym kierunku
 • służą do osiowego ustalania wału w jednym kierunku
 • można stosować w połączeniu z odpowiednim pierścieniem kątowym, stabilizującym łożysko w drugim kierunku osiowym (→ Odpowiednie pierścienie kątowe)

Łożyska o konstrukcji NUP (ilustr. 4)

 • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym oraz jedno stałe i jedno swobodne obrzeże, tzn. swobodny pierścień boczny, na pierścieniu wewnętrznym
 • służą do osiowego ustalania wału w obu kierunkach

Łożyska o wymiarach calowych

Pod względem budowy, łożyska calowe SKF serii CRL i CRM (→ tablica produktowa) odpowiadają konstrukcji N łożysk metrycznych (ilustr. 2). Łożyska te znajdują zastosowanie przede wszystkim na rynku części zamiennych; SKF nie zaleca używania ich do konstruowania nowych węzłów łożyskowych.

Odpowiednie pierścienie kątowe (pierścienie oporowe)

 • stosuje się z łożyskami o konstrukcji NU do osiowego ustalania wału w jednym kierunku (ilustr. 5)
  Pierścieni kątowych nie należy używać z obydwu stron łożysk o konstrukcji NU, ponieważ grozi to osiowym zaciśnięciem wałeczków.
 • stosuje się z łożyskami o konstrukcji NJ do osiowego ustalania wału w obydwu kierunkach (ilustr. 6)
 • są produkowane ze stali węglowo-chromowej
 • są utwardzone i wyszlifowane
 • cechują się maksymalnym biciem osiowym odpowiadającym klasie dokładności normalnej dla właściwego łożyska
 • są identyfikowane za pomocą oznaczenia serii HJ, po którym następują wskazania właściwej serii wymiarowej i rozmiaru łożyska
 • są dostępne zgodnie z wykazem w tablicy produktowej
 • trzeba zamawiać osobno

Zastosowanie pierścieni kątowych w łożyskowaniu może wynikać z następujących przyczyn:

 • brak łożysk ustalających o konstrukcji NJ lub NUP w asortymencie
 • aby zapewnić bardziej skuteczne osadzenie pierścienia wewnętrznego dla mocno obciążonych łożysk w węźle ustalającym:
  • zastosowanie łożyska typu NJ, którego pierścień wewnętrzny ma pełną szerokość, w połączeniu z pierścieniem kątowym HJ zamiast łożyska typu NUP z węższym pierścieniem wewnętrznym i swobodnym pierścieniem bocznym, daje stabilniejsze podparcie
 • aby uprościć konstrukcję i procedury montażu
Inne konstrukcje

Łożyska o konstrukcji NUB (ilustr. 7)

 • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym oraz pierścień wewnętrzny bez obrzeży, który jest poszerzony z obu stron
 • mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy w obydwu kierunkach

Łożyska o konstrukcji NJP (ilustr. 8)

 • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym oraz jedno swobodne obrzeże, tzn. swobodny pierścień boczny, na pierścieniu wewnętrznym
 • służą do osiowego ustalania wału w jednym kierunku

Łożyska o konstrukcji NF (ilustr. 9)

 • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i jedno na pierścieniu zewnętrznym
 • służą do osiowego ustalania wału w jednym kierunku

Łożyska o konstrukcji NP (ilustr. 10)

 • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym oraz jedno stałe i jedno swobodne obrzeże, tzn. swobodny pierścień boczny, na pierścieniu zewnętrznym
 • służą do osiowego ustalania wału w obu kierunkach
Inne warianty

Łożyska bez pierścienia wewnętrznego lub zewnętrznego

 • są dostępne na bazie:
  • łożysk o konstrukcji NU – bez pierścienia wewnętrznego (seria RNU, ilustr. 11)
   → umożliwiają zastosowanie większej średnicy wału, przekładającej się na jego wyższą wytrzymałość i sztywność
   → mają graniczne tolerancje średnicy wewnętrznej Fw leżące w przedziale F6Ⓔ w warunkach styku wałeczków z bieżnią pierścienia zewnętrznego
   → są wyszczególnione w tablicy produktowej – dla określonych rozmiarów
  • łożysk o konstrukcji N bez pierścienia zewnętrznego (seria RN, ilustr. 12)
 • mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy w zakresie ograniczonym przez szerokość bieżni:
  • na wale w przypadku łożysk RNU
  • w oprawie w przypadku łożysk RN
 • stosowane są zwykle w łożyskowaniach, gdzie odpowiednio utwardzona i wyszlifowana powierzchnia osadzenia łożyska na wale lub w oprawie może pełnić funkcję bieżni (→ Powierzchnie bieżne na wałach i w oprawach)

Łożyska z otworem stożkowym (ilustr. 13)

 • są dostępne z otworem stożkowym o zbieżności 1:12 (przyrostek K w oznaczeniu)
 • mają luz wewnętrzny promieniowy większy niż równoważne łożyska z otworem walcowym

Łożyska z rowkiem pod pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym (ilustr. 14)

 • są identyfikowane za pomocą przyrostka N w oznaczeniu
 • mogą być osiowo ustalane w oprawie przez pierścień osadczy sprężynujący, w celu:
  • oszczędności miejsca
  • skrócenia czasu montażu

Łożyska z wycięciami ustalającymi w pierścieniu zewnętrznym (ilustr. 15)

 • są dostępne w wersjach z jednym wycięciem ustalającym oraz z dwoma wycięciami ustalającymi (przyrostek odpowiednio N1 i N2 w oznaczeniu)
  Dwa wycięcia ustalające są rozsunięte względem siebie o 180°.
 • można stosować w celu zapobiegania obracania się pierścienia zewnętrznego w zastosowaniach, gdzie musi on zostać zamontowany z pasowaniem luźnym
Łożyska dopasowane
 • łączy się ze sobą w taki sposób, aby ewentualna różnica w wysokości przekroju poprzecznego łożysk wchodzących w skład dopasowanego zestawu mieściła się w bardzo wąskim przedziale tolerancji
  Ta zawężona tolerancja stanowi warunek wstępny równomiernego rozkładu obciążeń między łożyska.
 • mogą być dostarczane jako:
  • zestawy dwóch łożysk (przyrostek DR w oznaczeniu)
  • zestawy trzech łożysk (przyrostek TR w oznaczeniu)
  • zestawy czterech łożysk (przyrostek QR w oznaczeniu)
Koszyki

Łożyska walcowe jednorzędowe SKF są wyposażone w jeden z koszyków wymienionych w tabeli 1.

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

SKF logo