Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Obciążenia

Obciążenie minimalne

więcej informacji → Wymagane obciążenie minimalne


Wykonaj obliczenia
Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

więcej informacji → Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska P
Łożyska swobodne

P = Fr


Łożyska ustalające

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = 0,92 Fr + Y Fa

Fa nie może przekraczać 0,5 Fr.

Wykonaj obliczenia
Równoważne obciążenie statyczne łożyska

więcej informacji → Równoważne obciążenie statyczne
P0 = Fr

Symbole

dmśrednica średnia łożyska [mm]
= 0,5 (d + D)
ewartość graniczna (→ tablice produktowe)
Faobciążenie osiowe [kN]
Frobciążenie promieniowe [kN]
Frmminimalne obciążenie promieniowe [kN]
krwspółczynnik obciążenia minimalnego (→ tablice produktowe)
nprędkość obrotowa [obr/min]
nr
prędkość nominalna [obr/min] (→ tablice produktowe)
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
Ywspółczynnik obciążenia osiowego (→ tablice produktowe)
SKF logo