Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Konstrukcje i odmiany wykonania

Podstawowy asortyment łożysk walcowych jednorzędowych SKF z pełną liczbą wałeczków przedstawiony w niniejszym katalogu obejmuje łożyska o konstrukcji NCF oraz NJG. Łożyska te są stosowane do ustalenia osiowego wału w jednym kierunku a także do kompensowania przemieszczenia osiowego wału względem oprawy w przeciwnym kierunku.
Łożyska o konstrukcji NCF
 • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i jedno na pierścieniu zewnętrznym (ilustr. 1)
 • mają pierścień zabezpieczający w pierścieniu zewnętrznym, po stronie przeciwległej do stałego obrzeża, utrzymujący łożysko w całości
  W trakcie pracy pierścień zabezpieczający nie powinien być obciążany osiowo.
Łożyska o konstrukcji NJG
 • obejmują ciężką serię wymiarową 23
 • są przeznaczone do zastosowań pracujących w warunkach bardzo wysokich obciążeń i niskich prędkości
 • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno na pierścieniu wewnętrznym (ilustr. 2)
 • są wyposażone w nierozłączny zestaw wałeczków
  Dzięki temu pierścień zewnętrzny z dwoma stałymi obrzeżami i zestaw wałeczków mogą być zdejmowane z pierścienia wewnętrznego bez konieczności zabezpieczania wałeczków przed wypadnięciem (ilustr. 3). Ułatwia to montaż i demontaż.
Łożyska dopasowane
 • łączy się ze sobą w taki sposób, aby ewentualna różnica w wysokości przekroju poprzecznego łożysk wchodzących w skład dopasowanego zestawu mieściła się w bardzo wąskim zakresie tolerancji
  Ta zawężona tolerancja stanowi warunek wstępny równomiernego rozkładu obciążeń między łożyska.
 • mogą być dostarczane jako:
  • zestawy dwóch łożysk (przyrostek DR w oznaczeniu)
  • zestawy trzech łożysk (przyrostek TR w oznaczeniu)
  • zestawy czterech łożysk (przyrostek QR w oznaczeniu)
SKF logo