Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska igiełkowe / kulkowe skośne

Łożyska igiełkowe / kulkowe skośne

SKF dostarcza łożyska igiełkowe / kulkowe skośne bez uszczelnień w dwóch seriach:

 • NKIA 59 (ilustr. 1) – te łożyska mogą przenosić obciążenia osiowe działające w jednym kierunku
 • NKIB 59 (ilustr. 2) – te łożyska mogą przenosić obciążenia osiowe w obu kierunkach

Łożyska zespolone tego rodzaju:

 • składają się z łożyska igiełkowego poprzecznego i łożyska kulkowego skośnego
 • przenoszą wysokie obciążenia promieniowe, przejmowane wyłącznie przez łożysko igiełkowe
 • przenoszą niskie obciążenia osiowe, przejmowane wyłącznie przez łożysko kulkowe skośne
 • mają małą wysokość przekroju poprzecznego
 • mogą pracować z wysokimi prędkościami
 • mają budowę rozłączną: pierścień wewnętrzny można w ich przypadku montować osobno względem pierścienia zewnętrznego i złożeń elementów tocznych z koszykiem
 • można smarować smarem plastycznym lub olejem, odpowiednio do potrzeb danego zastosowania
  W przypadku smarowania smarem plastycznym łożysko zarówno igiełkowe, jak i kulkowe skośne należy przed montażem wypełnić tym samym środkiem smarnym.
Łożyska serii NKIA
 • mogą przenosić obciążenia osiowe w jednym kierunku (ilustr. 1), w związku z czym ustalają wał tylko w jednym kierunku
 • można montować w układzie rozbieżnym (ilustr. 3) na krótkich wałach w zastosowaniach, gdzie zmiany długości wynikające z rozszerzalności cieplnej są względnie małe
Łożyska serii NKIB
 • mogą ustalać wał w obu kierunkach (ilustr. 2
 • mają luz osiowy z zakresu od 0,08 do 0,25 mm
 • mają dwuczęściowy pierścień wewnętrzny, ułatwiający montaż
  Przy montażu pierścienia wewnętrznego ważne jest wzajemne osiowe zaciśnięcie obu jego części.
 • mają pierścienie wewnętrzne niezamienne z pierścieniami wewnętrznymi innych, pozornie identycznych łożysk (konieczny montaż zgodny z konfiguracją dostaw)
Cechy konstrukcyjne umożliwiające przesmarowywanie

Łożysko igiełkowe wchodzące w skład łożysk zespolonych ma pierścieniowy rowek z jednym otworem smarowym w pierścieniu zewnętrznym.

Koszyki

Łożyska igiełkowe / kulkowe skośne SKF są wyposażane w koszyki wymienione w tabeli 1.

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

SKF logo