Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Odmiany konstrukcyjne i warianty

Łożyska igiełkowe z pierścieniami wewnętrznym i zewnętrznym wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem

Łożyska igiełkowe z pierścieniem zewnętrznym wykonywanym metodą obróbki skrawaniem, bez pierścienia wewnętrznego

 • stanowią znakomite rozwiązanie do zwartych łożyskowań, w przypadku których możliwe jest utwardzenie i wyszlifowanie wału (ilustr. 3)
 • pozwalają na stosowanie średnic wału większych oraz łożyskowań sztywniejszych niż w przypadku łożysk z pierścieniami wewnętrznymi

Przemieszczenie osiowe wału względem oprawy jest ograniczone tylko przez szerokość bieżni na wale. Obrabianie bieżni na wale zgodnie z odpowiednimi tolerancjami wymiarowymi i geometrycznymi pozwala na uzyskiwanie łożyskowań o węższych zakresach tolerancji geometrycznej. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Powierzchnie bieżne na wałach i w oprawach.

Łożyska o konstrukcji podstawowej
Łożyska igiełkowe z pierścieniami wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem, z obrzeżami
 • są dostępne jako łożyska otwarte (bez uszczelnień) oraz uszczelnione z jednej lub z obu stron
 • są dostępne w wykonaniu z pierścieniem wewnętrznym lub bez pierścienia wewnętrznego
 • o wymiarze D ≤ 17 mm (Fw ≤ 10 mm) są dostępne w wersji z nierozłącznymi pierścieniami zamykającymi, pełniącymi funkcję obrzeży (ilustr. 4)
  Obrzeża na większych łożyskach są integralną częścią pierścienia zewnętrznego i łożyska mają pierścieniowy rowek i jeden lub więcej otworów smarowych w pierścieniu zewnętrznym (ilustr. 5).
 • są zwykle zaprojektowane jako łożyska jednorzędowe – z wyjątkiem dwurzędowych serii RNA 69 (ilustr. 6) i NA 69 o średnicy zewnętrznej D ≥ 52 mm (Fw ≥ 40 mm)

  Złożenie igiełkowe oraz pierścień zewnętrzny łożyska igiełkowego z obrzeżami tworzą nierozłączny zespół.


Łożyska igiełkowe z pierścieniami wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem, bez obrzeży
 • są rozłączne, tj. pierścień zewnętrzny, złożenie igiełek z koszykiem i pierścień wewnętrzny mogą być montowane oddzielnie (ilustr. 7)
  Złożenia igiełek z koszykiem można, zależnie od konstrukcji łożyskowania, montować:
  • razem z pierścieniem zewnętrznym
  • razem z wałem
  • razem z pierścieniem wewnętrznym
  • między pierścieniem zewnętrznym a wałem lub pierścieniem wewnętrznym, w ostatnim kroku procesu
  Konieczne jest przy tym łączenie złożeń igiełkowych z pierścieniami zewnętrznymi łożysk w sposób zgodny z konfiguracją dostaw.
 • są zwykle zaprojektowane z jednym złożeniem igiełkowym
  Jednakże łożyska o dużej szerokości zawierają dwa położone bezpośrednio obok siebie złożenia igiełek z koszykiem oraz mają pierścieniowy rowek i otwór smarowy w pierścieniu zewnętrznym (ilustr. 8).
Łożyskowania z innymi łożyskami

Aby łożysko igiełkowe z pierścieniami wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem mogło przenosić obciążenia złożone – jednocześnie występujące obciążenia promieniowe i osiowe – można je zabudować razem z łożyskiem igiełkowym wzdłużnym z kołnierzem centrującym serii AXW; średnica zewnętrzna D łożyska poprzecznego musi być w takim układzie równa średnicy kołnierza D1 łożyska wzdłużnego (ilustr. 9, ilustr. 10).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale Łożyska igiełkowe wzdłużne.
Sposoby uszczelniania

Łożyska uszczelnione

 • są dostępne w serii (R)NA 49, z uszczelnieniem stykowym wykonanym z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) (skutecznie zatrzymującym wewnątrz łożyska środek smarny i przeciwdziałającym wnikaniu zanieczyszczeń z zewnątrz) z jednej strony (ilustr. 11) lub z obu stron (ilustr. 12)
 • mają pierścień wewnętrzny o 1 mm szerszy od pierścienia zewnętrznego, co przekłada się na zachowanie skuteczności uszczelnień oraz pozwala na upraszczanie łożyskowań nawet przy występowaniu niewielkich przemieszczeń osiowych

Podczas pracy łożysk uszczelnionych w określonych warunkach – na przykład z bardzo wysokimi prędkościami lub w bardzo wysokich temperaturach – może dochodzić do wycieków smaru plastycznego. W łożyskowaniach, dla których może to być szkodliwe, należy stosować odpowiednie rozwiązania.

Powiązane uszczelnienia zewnętrzne

 • można stosować w łożyskowaniach igiełkowych (bez pierścienia wewnętrznego)
 • są dostępne w różnych rozmiarach (→ tablica produktowa)

Informacje na temat powiązanych uszczelnień do układów przeniesienia napędu znajdziesz w rozdziale Uszczelnienia.


Smary plastyczne do łożysk uszczelnionych
Łożyska igiełkowe z jednym lub z dwoma uszczelnieniami są dostarczane wypełnione smarem plastycznym. Napełnia się je wysokiej jakości smarem (tabela 1) w odpowiednich warunkach czystości.

Stosunkowo duża ilość smaru plastycznego w łożyskach pozwala im pracować przez długi czas, zanim zaistnieje konieczność przesmarowania (→ Wykonaj obliczenia). Do łożyskowań wymagających przesmarowywania SKF zaleca smar plastyczny SKF LGWA 2 (tabela 1).

Cechy konstrukcyjne umożliwiające przesmarowywanie

SKF oferuje łożyska igiełkowe z różnymi cechami konstrukcyjnymi umożliwiającymi skuteczne smarowanie i przesmarowywanie (wymianę smaru).

Łożyska igiełkowe z pierścieniami wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem:

 • z obrzeżami, o wymiarze D ≥ 19 mm (F, Fw ≥ 12 mm)
  • mają pierścieniowy rowek oraz, zależnie od rozmiaru, jeden lub większą liczbę otworów smarowych w pierścieniu zewnętrznym (ilustr. 5)
 • z uszczelnieniem (uszczelnieniami)
 • dwurzędowe bez obrzeży 
  • mają pierścieniowy rowek z jednym otworem smarowym w pierścieniu zewnętrznym (ilustr. 8)
 • bez obrzeży, z pierścieniem wewnętrznym
  • mają w niektórych rozmiarach jeden otwór smarowy w pierścieniu wewnętrznym (→ tablica produktowa)
Koszyki

Łożyska igiełkowe SKF z pierścieniami wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem są wyposażane w jeden z koszyków wymienionych w tabeli 2.

Łożyska igiełkowe dwurzędowe z pierścieniami wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem są wyposażane w dwa złożenia igiełkowe (ilustr. 6).

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

SKF logo