Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Obciążenia

Obciążenie minimalne

więcej informacji
na ten temat
→ Wymagane obciążenie minimalne

Fam = 0,0005 C0

Wykonaj obliczenia

Równoważne
obciążenie
dynamiczne łożyska

więcej informacji
na ten temat
→ Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska P
P = Fa
Równoważne obciążenie statyczne łożyska

więcej informacji
na ten temat
→ Równoważne obciążenie statyczne
P0 = Fa

Symbole

C0nominalna nośność statyczna [kN] (→ tablica produktowa)
Fa
obciążenie osiowe [kN]
Fam 
minimalne obciążenie osiowe [kN]
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
Porównoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
SKF logo