Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Kwestie konstrukcyjne

Wymiary występów oporowych

Wymiary występów oporowych da min oraz Da max podane w tablicy produktowej dotyczą obciążeń osiowych łożyska Fa ≤ 0,1 C0.

Jeżeli przewiduje się poddawanie łożysk większym obciążeniom, konieczne może być podparcie pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego na całych ich powierzchniach bocznych (da = d1 oraz Da = D1).

Jeżeli na łożysko działają wysokie obciążenia, gdzie P > 0,1 C0, pierścień wewnętrzny łożyska musi być całkowicie podparty na wale – najlepiej przez zastosowanie pasowania ciasnego. Także pierścień zewnętrzny powinien być podparty w kierunku promieniowym (ilustr. 1).

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymiarowania powierzchni podparcia pierścieni łożyskowych, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Podtoczony otwór w oprawie do łożysk z koszykiem tłoczonym stalowym

W przypadku łożysk wyposażonych w koszyk tłoczony stalowy typu klatkowego otwór w oprawie musi być podtoczony (ilustr. 2), co ma na celu uniknięcie ocierania się koszyka o oprawę iw efekcie niewspółosiowości wału względem oprawy. SKF zaleca stosowanie następujących wytycznych wartości średnicy tego podtoczenia:
  • D + 15 mm dla łożysk o średnicy zewnętrznej D ≤ 380 mm;
  • D + 20 mm dla łożysk o średnicy zewnętrznej D > 380 mm.

Luz osiowy w łożyskowaniach

Łożyska baryłkowe wzdłużne SKF montowane w układach zbieżnym i rozbieżnym należy poddawać napięciu wstępnemu. Jednakże przy stosunkowo niewielkich prędkościach – z obszaru koloru zielonego na wykresie 1 – węzeł łożyskowy może być zaprojektowany tak, aby łożysko pracowało z małym luzem osiowym. W takich aplikacjach należy stosować łożyska ze zmodyfikowanym pierścieniem wewnętrznym (z przyrostkiem VU029 w oznaczeniu). Mały luz osiowy umożliwia tworzenie prostych i ekonomicznych łożyskowań – z myślą o zastosowaniach na przykład z wałem poziomym kręcącym się ze względnie niskimi prędkościami, gdzie nie jest potrzebne zewnętrzne obciążenie wstępne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat łożyskowań z luzem osiowym, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

SKF logo