Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany konstrukcyjne i warianty

Łożyska o konstrukcji podstawowej

Zależnie od serii i wielkości, łożyska baryłkowe wzdłużne SKF są produkowane w dwóch podstawowych odmianach konstrukcyjnych. Ich koszyk tworzy z pierścieniem wewnętrznym i elementami tocznymi nierozłączny zespół.

Łożyska bez przyrostka w oznaczeniu (np. 29272)

  • są standardowo wyposażone w koszyk mosiężny typu grzebieniowego wytwarzany metodą obróbki skrawaniem (ilustr. 1)

Łożyska o konstrukcji E (przyrostek E w oznaczeniu)

  • mają większe elementy toczne oraz wewnętrzną budowę zoptymalizowaną dla uzyskania większej nośności
  • są wyposażone, zależnie od rozmiaru, w jeden z następujących koszyków:
    • rozmiary do 68 włącznie → koszyk tłoczony stalowy typu klatkowego (ilustr. 2),
    • rozmiary od 72 wzwyż → koszyk metalowy typu grzebieniowego wytwarzany metodą obróbki skrawaniem (ilustr. 1)
Koszyki

Koszyki w łożyskach baryłkowych wzdłużnych SKF są integralną częścią ich konstrukcji wewnętrznej. Wszystkie łożyska baryłkowe wzdłużne SKF są wyposażone w wytrzymały koszyk metalowy. Dzięki temu łożyska te mogą pracować w wysokich temperaturach i mogą być smarowane wszelkiego rodzaju środkami smarnymi.

Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

SKF logo