Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk baryłkowych wzdłużnych może być ograniczona przez:
  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe

Pierścienie łożysk baryłkowych wzdłużnych SKF są stabilizowane cieplnie do co najmniej +200°C (+390°F).

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych SKF zob. w rozdziale Dobór odpowiedniego smaru plastycznego SKF.

Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją sygnalizacji świetlnej SKF.

SKF logo