Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

W zależności od konstrukcji, możliwe może być także osobne montowanie elementów łożysk stożkowych dwurzędowych. Poszczególne pierścienie jednego łożyska muszą zostać zamontowane w odpowiedniej kolejności i pozycji. Nie wolno ich przy tym zamienić z pierścieniami innego łożyska, gdy jednocześnie montuje się kilka łożysk. Z tego względu zastosowano pewne ułatwiające montaż środki ostrożności:
  • Elementy danego łożyska są oznaczone literami wskazującymi prawidłową kolejność i pozycję montażu (ilustr. 1).
  • Wszystkie elementy danego łożyska są oznaczone tym samym numerem seryjnym.
Szczególnej ostrożności wymaga unikanie odkształcenia bądź ściśnięcia stosunkowo cienkościennych pierścieni pośrednich przy montowaniu mniejszych łożysk o konstrukcji TDI. Może do tego dojść na przykład w razie zmniejszenia luzu wewnętrznego osiowego lub napięcia wstępnego na skutek dokręcenia śrub pokrywy (osiowej). Z tego względu SKF zaleca użycie pokrywy z czopem centrującym odpowiednim do szerokości łożyska i szerokości miejsca osadzenia w oprawie.
Jeśli nie dysponujesz wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do prawidłowego montażu łożysk stożkowych dwurzędowych – zwłaszcza jeżeli chodzi o łożyska wielkogabarytowe – rozważ zwrócenie się do SKF o wsparcie personelu serwisowego. Szczegółowych informacji na temat świadczonej przez SKF usługi montażu udziela się na życzenie.

Strefa obciążona

W większości zastosowań w walcarkach kierunek oddziaływania obciążenia promieniowego jest stały. Zależnie od stosunku pomiędzy obciążeniami osiowym i promieniowym, pod obciążeniem znajduje się zazwyczaj w przybliżeniu tylko jedna czwarta bieżni pierścienia zewnętrznego. Z tego względu: 

  • Na specjalne zamówienie każdy pierścień zewnętrzny jest podzielony na cztery strefy, identyfikowane na powierzchniach czołowych numerami od I do IV (ilustr. 2).
  • Oznaczenia strefy I są ponadto połączone linią przebiegającą przez powierzchnię zewnętrzną (ilustr. 2).
  • Przy pierwszym montażu łożyska, strefę I (wyróżnioną linią przebiegającą przez powierzchnię zewnętrzną) należy ustawić w kierunku oddziaływania obciążenia.
  • Zależnie od warunków pracy, po upływie pewnego okresu eksploatacji pierścienie zewnętrzne trzeba przekręcić o 90°, tak aby oddziaływaniu obciążenia poddawana była inna, kolejna strefa.
SKF logo