Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kwestie konstrukcyjne

Poszczególne łożyska stożkowe dopasowane w zespół (ilustr. 1, ilustr. 2) trzeba nastawić względem siebie w taki sposób, aby uzyskać wymagany luz wewnętrzny lub wymagane napięcie wstępne (→ Napięcie wstępne łożyska).
Gdy luz roboczy łożyskowania jest zbyt duży, nie jest możliwe pełne wykorzystanie nośności obu łożysk. Nadmierne napięcie wstępne zwiększa tarcie, co przekłada się na wzrost ilości ciepła wytwarzanego wskutek tarcia i pogorszenie trwałości eksploatacyjnej łożyska.

Pasowania

Luz wewnętrzny osiowy łożysk dopasowanych w zespół w układzie zbieżnym (X) lub rozbieżnym (O) (tabela 1) zapewnia uzyskanie właściwego luzu roboczego, o ile łożyska są montowane na wałach wykonanych w następujących klasach tolerancji:
  • d ≤ 50 mm → m5Ⓔ
  • 50 mm < d ≤ 140 mm → m6Ⓔ
  • 140 mm < d ≤ 200 mm → n6Ⓔ
  • d > 200 mm → p6Ⓔ
SKF zaleca powyższe klasy tolerancji miejsca osadzenia na wale do obciążeń wirujących względem pierścienia wewnętrznego spełniających warunek P ≤ 0,06 C. Wybierając ciaśniejsze pasowanie należy dopilnować, żeby łożyska nie zostały "zaciśnięte" i aby mogły kręcić się swobodnie. Uwzględnić należy także zmniejszenie luzu wewnętrznego powodowane przez siły ustalające osiowo.
Dla przypadku obciążenia nieruchomego względem pierścienia zewnętrznego, SKF zaleca klasy tolerancji średnicy otworu w oprawie J6Ⓔ i H7Ⓔ.

Procedura nastawiania

Podczas montażu łożysk stożkowych dopasowanych w zespół należy obracać je w taki sposób, aby wałeczki przyjmowały swoją prawidłową pozycję, tzn. powierzchnia czołowa wałeczka po stronie większej średnicy musi stykać się z obrzeżem prowadzącym.
SKF logo