Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

System oznaczeń

Oznaczenie każdego łożyska superprecyzyjnego produkcji SKF jest skonstruowane w myśl systemu, zgodnie z którym składa się z oznaczenia podstawowego oraz ewentualnych elementów dodatkowych: przedrostka oraz przyrostków.

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia łożysk kulkowych skośnych i ich wariantów.

Basic bearing designation system

Przykłady

Łożysko pojedyncze:
71922 CDGBTNHA/PA9ALgdzie71922 =
CD =
GB =
TNHA =
PA9A =
L =

Zespół łożysk dopasowanych:
S7010 ACD/HCP4AQBCCgdzieS =
7010 =
ACD =
HC =
P4A =
QBC =
C =

Warianty znajdujące zastosowanie w przypadku łożysk kulkowych skośnych

Test Designation 1
Przedrostki
łożysko otwarte (oznaczenie bez przyrostka)
Słożysko uszczelnione
Vłożysko z pierścieniami ze stali NitroMax i kulkami z azotku krzemu (Si3N4) klasy łożyskowej (łożysko hybrydowe)

Test Designation 2
Oznaczenie podstawowe
Seria łożyska
718zgodne z ciągiem wymiarowym ISO 18
719zgodne z ciągiem wymiarowym ISO 19
70zgodne z ciągiem wymiarowym ISO 10
72zgodne z ciągiem wymiarowym ISO 02
Rozmiar łożyska
6średnica otworu 6 mm
7średnica otworu 7 mm
8średnica otworu 8 mm
9średnica otworu 9 mm
00średnica otworu 10 mm
01średnica otworu 12 mm
02średnica otworu 15 mm
03średnica otworu 17 mm
od 04
do
72
średnica otworu (× 5) 20 mm

średnica otworu (× 5) 360 mm

Catalogue image - Test Designation 3
Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna
CDkąt działania 15°, konstrukcja o zwiększonej nośności
ACDkąt działania 25°, konstrukcja o zwiększonej nośności
CEkąt działania 15°, wysokoobrotowa konstrukcja E
FEkąt działania 18°, wysokoobrotowa konstrukcja E
ACEkąt działania 25°, wysokoobrotowa konstrukcja E
CBkąt działania 15°, wysokoobrotowa konstrukcja B
FBkąt działania 18°, wysokoobrotowa konstrukcja B
ACBkąt działania 25°, wysokoobrotowa konstrukcja B
FW
kąt działania 18°, wysokoobrotowa konstrukcja W

Test Designation 4
Przyrostki - Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.) Łożysko pojedyncze – wariant wykonania i napięcie wstępne 
Pojedyncze łożysko samodzielne – oznaczenie bez przyrostka (serie 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B i 70 .. B)
G
Pojedyncze do uniwersalnej zabudowy z zerowym napięciem wstępnym (seria S70 .. W)
GAPojedyncze do uniwersalnej zabudowy z bardzo małym napięciem wstępnym (serie 719 .. D, 70 .. D i 72 .. D)
GAPojedyncze do uniwersalnej zabudowy z niewielkim napięciem wstępnym (serie 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B i 70 .. B)
GBPojedyncze do uniwersalnej zabudowy z niewielkim napięciem wstępnym (serie 719 .. D, 70 .. D i 72 .. D)
GBPojedyncze do uniwersalnej zabudowy z umiarkowanym napięciem wstępnym (serie 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B i 70 .. B)
GCPojedyncze do uniwersalnej zabudowy z umiarkowanym napięciem wstępnym (serie 719 .. D, 70 .. D i 72 .. D)
GCPojedyncze do uniwersalnej zabudowy z dużym napięciem wstępnym (serie 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B i 70 .. B)
GDPojedyncze do uniwersalnej zabudowy z dużym napięciem wstępnym (serie 719 .. D, 70 .. D i 72 .. D)

Catalogue image - Test Designation 5
Przyrostki – Konstrukcja koszyka

(oznaczenie bez przyrostka)
  • polieteroeteroketon (PEEK) wzmocniony włóknem szklanym, koszyk prowadzony na pierścieniu zewnętrznym lub na kulkach – w przypadku serii S70 .. W
  • żywica fenolowa wzmocniona tkaniną bawełnianą lub polieteroeteroketon (PEEK) wzmocniony włóknem węglowym, koszyk prowadzony na pierścieniu zewnętrznym – w przypadku pozostałych serii
MAobrobiony maszynowo mosiądz, koszyk prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
TNHApolieteroeteroketon (PEEK) wzmocniony włóknem szklanym, koszyk prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Catalogue image - Test Designation 6.1
Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna
stal węglowo-chromowa (oznaczenie bez przyrostka)
HCkulki wykonane z azotku krzemu (Si3N4) klasy łożyskowej (łożysko hybrydowe)

Test Designation 6.2
Przyrostki – Dokładność, luz, napięcie wstępne, cichobieżność, bezpośrednie smarowanie olejowo-powietrzne
Dokładność
P4dokładność wymiarowa i dokładność obrotu zgodne z klasą tolerancji ISO 4
P4Adokładność wymiarowa zgodna z klasą tolerancji ISO 4, dokładność obrotu lepsza niż odpowiadająca klasie tolerancji ISO 4
P2dokładność wymiarowa i dokładność obrotu zgodne z klasą tolerancji ISO 2
PA9Adokładność wymiarowa i dokładność obrotu zgodne z klasą tolerancji ISO 2
Cechy umożliwiające bezpośrednie smarowanie olejowo-powietrzne
Hdwa otwory smarowe po stronie nieoporowej pierścienia zewnętrznego
H1dwa otwory smarowe po stronie oporowej pierścienia zewnętrznego
Lpierścieniowy rowek z dwoma otworami smarowymi po stronie nieoporowej pierścienia zewnętrznego oraz dwa pierścieniowe rowki z założonymi pierścieniami uszczelniającymi w pierścieniu zewnętrznym
L1pierścieniowy rowek z dwoma otworami smarowymi po stronie oporowej pierścienia zewnętrznego oraz dwa pierścieniowe rowki z założonymi pierścieniami uszczelniającymi w pierścieniu zewnętrznym

Catalogue image - Test Designation 6.3
Przyrostki – Zespoły łożysk, łożyska dopasowane w zespoły
Układ
DBzespół dwóch łożysk w układzie rozbieżnym – <>
DFzespół dwóch łożysk w układzie zbieżnym – ><
DTzespół dwóch łożysk w układzie tandem – <<
DGzespół dwóch łożysk do uniwersalnej zabudowy
TBTzespół trzech łożysk w układzie rozbieżnym i tandem – <>>
TFTzespół trzech łożysk w układzie zbieżnym i tandem – ><<
TTzespół trzech łożysk w układzie tandem – <<<
TGzespół trzech łożysk do uniwersalnej zabudowy
QBCzespół czterech łożysk w układzie tandem rozbieżnym – <<>>
QFCzespół czterech łożysk w układzie tandem zbieżnym – >><<
QBTzespół czterech łożysk w układzie rozbieżnym i tandem – <>>>
QFTzespół czterech łożysk w układzie zbieżnym i tandem – ><<<
QTzespół czterech łożysk w układzie tandem – <<<<
QGzespół czterech łożysk do uniwersalnej zabudowy
PBCzespół pięciu łożysk w układzie tandem rozbieżnym – <<>>>
PFCzespół pięciu łożysk w układzie tandem zbieżnym – >><<<
PBTzespół pięciu łożysk w układzie rozbieżnym i tandem – <>>>>
PFTzespół pięciu łożysk w układzie zbieżnym i tandem – ><<<<
PTzespół pięciu łożysk w układzie tandem – <<<<<
PGzespół pięciu łożysk do uniwersalnej zabudowy 
Napięcie wstępne
zerowe napięcie wstępne – oznaczenie bez przyrostka (seria S70 .. W)
Abardzo małe napięcie wstępne (serie 719 .. D, 70 .. D i 72 .. D)
Aniewielkie napięcie wstępne (serie 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B i 70 .. B)
Lniewielkie napięcie wstępne – tylko dla zespołów łożysk dopasowanych w układach TBT, TFT, QBT i QFT (serie 718 .. D, 719 .. E i 70 .. E)
Bniewielkie napięcie wstępne (serie 719 .. D, 70 .. D i 72 .. D)
Bumiarkowane napięcie wstępne (serie 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B i 70 .. B)
Mumiarkowane napięcie wstępne – tylko dla zespołów łożysk dopasowanych w układach TBT, TFT, QBT i QFT (serie 718 .. D, 719 .. E i 70 .. E)
Cumiarkowane napięcie wstępne (serie 719 .. D, 70 .. D i 72 .. D)
Cduże napięcie wstępne (serie 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B i 70 .. B)
Fduże napięcie wstępne – tylko dla zespołów łożysk dopasowanych w układach TBT, TFT, QBT i QFT (serie 718 .. D, 719 .. E i 70 .. E)
Dduże napięcie wstępne (serie 719 .. D, 70 .. D i 72 .. D)
G...szczególne napięcie wstępne, wyrażone w daN – np. G240 (serie 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B i 70 .. B)

Test Designation 6.4
Przyrostki – Stabilizacja (Nie dotyczy.)


Przyrostki – Smarowanie(Zob. 6.2.)

Test Designation 6.6
Przyrostki – Inne warianty(Nie dotyczy.)
SKF logo