Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany konstrukcyjne i warianty wykonania

Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne jednorzędowe produkcji SKF (ilustr. 1) są nierozłączne oraz – podobnie jak wszystkie łożyska kulkowe skośne – mają w pierścieniach wewnętrznym i zewnętrznym bieżnie rozsunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Dzięki temu łożyska te mogą oprócz obciążeń promieniowych przenosić w jednym kierunku obciążenia osiowe. Obciążenia promieniowe wytwarzają w takich łożyskach siły osiowe, które muszą być równoważone przez siły działające w przeciwnym kierunku. Z tego względu łożyska kulkowe skośne zostają w każdym przypadku dostosowane do współpracy z drugim łożyskiem albo zmontowane w zespoły.

Obrzeża pierścienia mogą mieć różną wysokość na jednym lub na obu pierścieniach łożyska. Każde łożysko jest wyposażone w możliwie jak największą liczbę kulek, które są prowadzone przez koszyk typu klatkowego.

Seria łożyska

Asortyment superprecyzyjnych łożysk kulkowych skośnych produkcji SKF obejmuje następujące serie wymiarowe:
  • seria 718 o ultralekkiej konstrukcji;
  • seria 719 o bardzo lekkiej konstrukcji;
  • seria 70 o lekkiej konstrukcji;
  • seria 72 o konstrukcji masywnej.

Na ilustr. 2 przedstawiono porównanie przekrojów poprzecznych łożysk czterech serii – jednakowych pod względem średnicy otworu i średnicy zewnętrznej. Każda z serii łożysk ma charakterystyczne cechy, które czynią ją szczególnie zdatną do określonych zastosowań.

Jeżeli krytycznym parametrem jest niewielka wysokość przekroju poprzecznego, należy wybrać łożyska serii 718. Jeżeli dostępna jest większa przestrzeń w kierunku promieniowym, a obciążenia nie są bardzo duże, można zastosować łożyska serii 719 lub 70. Łożyska serii 72 charakteryzują się największą wysokością przekroju poprzecznego odpowiadającą danej średnicy otworu i nadają się do pracy w warunkach dużych obciążeń przy stosunkowo małych prędkościach.

Gdy wymagana jest duża sztywność, z reguły stosuje się łożyska serii 718 i 719. Łożyska tych dwóch serii charakteryzują się największą liczbą kulek względem danej średnicy otworu oraz mogą być montowane na wałach o największej średnicy w stosunku do średnicy zewnętrznej łożyska. Obie te cechy są szczególnie istotne z punktu widzenia sztywności układu, jako że sztywność wrzeciona rośnie wraz ze wzrostem średnicy wału, a sztywność łożyskowania wraz ze wzrostem liczby kulek.

Kąty działania

Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne produkuje się w wersjach o następujących kątach działania (ilustr. 3):
  • kąt działania 15° – oznaczenie z przyrostkiem C;
  • kąt działania 25° – oznaczenie z przyrostkiem AC.

W przypadku łożysk serii S70 W kąt działania wynosi 18° (oznaczenie z przyrostkiem F). Na szczególne życzenie dostępne są łożyska o kącie działania 18° (oznaczenie z przyrostkiem F) niektórych innych serii.

Większy kąt działania przekłada się na większą sztywność osiową i większą zdolność do przenoszenia obciążeń osiowych. Wiąże się to jednak też ze zmniejszeniem dopuszczalnej prędkości, sztywności promieniowej oraz zdolności do przenoszenia obciążeń promieniowych.

SKF logo