Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sposoby uszczelniania

Łożyska kulkowe skośne wzdłużne jednokierunkowe mogą być dostarczane z wbudowanym uszczelnieniem bezstykowym założonym z obydwu stron (przyrostek -2RZ w oznaczeniu, ilustr. 1). Uszczelnienia współtworzą bardzo wąską szczelinę z obrzeżem pierścienia wewnętrznego, dzięki czemu nie jest obniżona maksymalna dozwolona prędkość robocza.
Łożyska kulkowe skośne wzdłużne dwukierunkowe są standardowo uszczelnione. Mogą być dostarczane z uszczelnieniem stykowym (przyrostek -2RSH w oznaczeniu, ilustr. 2) lub bezstykowym (przyrostek -2RSL w oznaczeniu, ilustr. 3) założonym z obydwu stron. Uszczelnienia bezstykowe współtworzą bardzo wąską szczelinę z obrzeżem pierścienia wewnętrznego, dzięki czemu nie jest obniżona maksymalna dozwolona prędkość robocza.
Różnego rodzaju uszczelnienia są wytwarzane z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) – tworzywa odpornego na działanie oleju i ścieranie – wzmocnionego blachą stalową. Dla uszczelnień wykonanych z NBR dopuszczalny jest zakres temperatury pracy od –40 do +100°C (od –40 do +210°F). W krótkich okresach dopuszczalne są temperatury dochodzące do +120°C (+250°F). Więcej informacji na temat materiałów znajdziesz w rozdziale Materiały na uszczelnienia.

Zespoły kasetowe są zabezpieczone z obydwu stron pierścieniami laminarnymi (ilustr. 4), przeciwdziałającymi zarówno wnikaniu zanieczyszczeń, jak i wydostawaniu się smaru plastycznego. Uszczelnienia tego typu nie ograniczają prędkości osiągalnej dla zabudowanych w zespole łożysk kulkowych skośnych wzdłużnych jednokierunkowych.

Łożyska uszczelnione napełnia się standardowo wysokiej jakości smarem o niskiej lepkości, zawierającym zagęszczacz w postaci mydła litowego i olej bazowy albo estrowo-polialfaolefinowy (w przypadku łożysk jednokierunkowych i zespołów kasetowych), albo estrowy (w przypadku łożysk dwukierunkowych). Stosowana ilość smaru wypełnia około 25 do 35% wolnej przestrzeni w łożysku. Zakresy temperatury dopuszczalnej dla smaru plastycznego są następujące:
  • od –40 do +120°C (od –40 do +250°F) w przypadku łożysk jednokierunkowych
  • od –55 do +110°C (od –65 do +230°F) w przypadku łożysk dwukierunkowych

Przy normalnych warunkach pracy, trwałość wstępnego wypełnienia smarem przewyższa okres eksploatacji łożyska. Łożyska dwukierunkowe, które mają przenosić duże obciążenia i długotrwale pracować z wysokimi prędkościami, mogą wymagać przesmarowywania. Przy przesmarowywaniu, smar plastyczny należy podawać powoli, podczas obrotów łożyska w normalnej temperaturze pracy. Nadmiernego ciśnienia należy unikać, ponieważ mogłoby ono uszkodzić uszczelnienia.

Łożysk uszczelnionych nie należy myć ani nagrzewać do temperatur przekraczających +80°C (+175°F). Gdyby łożysko uszczelnione musiało zostać nagrzane do montażu, należy użyć do tego celu nagrzewnicy indukcyjnej i założyć łożysko niezwłocznie.

SKF logo