Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Sprawdziany stożkowe DMB

Sprawdziany stożkowe SKF serii DMB umożliwiają szybkie i dokładne kontrolowanie średnic i kąta nachylenia stożków zewnętrznych. Są one przeznaczone do stosowania przy kontrolach końcowej i pośrednich wykonywanych podczas obróbki. Sprawdziany stożkowe DMB są dostępne dla gniazd stożkowych od d = 40 do 360 mm (zob. tabela produktów).
Sprawdzian stożkowy DMB (rys.1) składa się z:
  • dwóch siodeł (a), połączonych ze sobą w stałej odległości
  • trzpienia pomiarowego (b), umieszczonego na każdym siodle
  • dwóch regulowanych ograniczników poprzecznych (c i d) na każdym z siodeł ustawionych pod kątem 90° względem trzpieni pomiarowych.
  • ogranicznika wzdłużnego (e) służącego do ustalania osiowego położenia sprawdzianu na stożku
Trzpienie pomiarowe i ograniczniki poprzeczne można regulować celem zmierzenia dowolnego kąta stożka w zakresie od 0° do 6° oraz dowolnej średnicy niewykraczającej poza zakres pomiarowy sprawdzianu. Oznaczenia specjalne skali odpowiadają ustawieniom dla stożków 1:12 i 1:30.
W zakres dostawy sprawdzianów stożkowych DMB wchodzą standardowo dwa czujniki zegarowe. W zakres dostawy może również wchodzić stożek wzorcowy o wymiarach odpowiadających wymaganiom klienta.

Pomiary

Ustawić ograniczniki poprzeczne oraz prostopadłe trzpienie pomiarowe na żądaną średnicę oraz kąt stożka, posługując się skalą. Następnie wyregulować ogranicznik wzdłużny odpowiednio do mierzonego stożka. Umieścić sprawdzian na stożku wzorcowym i wyzerować czujniki zegarowe. W tym momencie sprawdzian jest gotów do pomiarów.
Aby wykonać pomiar, umieścić sprawdzian stożkowy DMB na mierzonym stożku, upewniając się, że opiera się mocno o ogranicznik wzdłużny. Następnie odczytać wynik pomiaru. Wynikami odczytywanymi z czujników zegarowych są odchyłki średnic. Różnica pomiędzy wynikami odczytywanymi z dwóch czujników zegarowych wskazuje wielkość odchylenia wartości kąta stożka.
Podczas pomiaru sprawdzian powinien być nachylony pod kątem około 10° względem płaszczyzny poziomej (rys. 2). W tym położeniu sprawdzian jest ustalany na stożku za pomocą ograniczników poprzecznych i wzdłużnego.

Dokładność

Dokładność pomiaru wykonywanego za pomocą sprawdzianów stożkowych DMB wynosi 1 µm dla średnic d < 280 mm i 1,5 μm dla d ≥ 280 mm.

SKF logo