Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Sprawdziany pierścieniowe GRA 30

Sprawdziany pierścieniowe serii GRA 30 firmy SKF (rys. 1) są zazwyczaj używane do sprawdzania stożkowych gniazd na wałach do osadzania łożysk walcowych serii NN 30 K. Gniazda walów dla łożysk serii NNU 49 BK i serii N 10 K można również sprawdzać za pomocą sprawdzianów GRA 30.
Sprawdziany pierścieniowe serii GRA 30 dostępne są dla gniazd stożkowych o średnicy d ≤ 200 mm. Dla gniazd o średnicy d > 200 mm firma SKF zaleca stosowanie sprawdzianów stożkowych. Sprawdziany pierścieniowe dla średnicy d > 200 mm byłyby trudne w obsłudze z uwagi na ich duży ciężar.

Opcje pomiaru

Sprawdziany pierścieniowe GRA 30 używane są głównie do określenia pozycji osadzenia stożkowego względem powierzchni odniesienia na wale. Powierzchnia odniesienia sprawdzianu pierścieniowego GRA 30 znajduje się po stronie większej średnicy otworu stożkowego. Powierzchnia odniesienia na wale może znajdować się zarówno przed jak i za powierzchnią pomiarową sprawdzianu pierścieniowego. Sprawdzianami pierścieniowymi GRA 30 można także sprawdzać, czy środkowa linia gniazda stożkowego znajduje się pod właściwym kątem względem powierzchni referencyjnej wału. Uzyskuje się to, mierząc odległość pomiędzy powierzchnią pomiarową sprawdzianu pierścieniowego a powierzchnią referencyjną na wale w kilku miejscach na obwodzie.
Błędy kształtu stożka można wykryć przy użyciu niebieskiego barwnika.

Wymiary gniazda stożkowego

Firma SKF zaleca stosowanie wymiarów gniazd stożkowych dla łożysk serii NN 30 K przedstawionych w tabeli produktów. Jeśli zastosowane są inne wymiary lub używana jest inna seria łożysk, długość nominalna Bc powinna być zawsze większa niż Bb, szerokość środkowego pierścienia pośredniego(zob. tabela produktów). Jest to konieczne, gdyż łożysko będzie nakładane na gniazdo głębiej niż sprawdzian pierścieniowy, w zależności od luzu wewnętrznego lub napięcia wstępnego łożyska, jakie powinno być uzyskane. Dlatego zawsze należy ustawiać długość nominalną większą niż szerokość pierścienia pośredniego przynajmniej o wartość odpowiadającą różnicy Bc – Bb (zob. tabela produktów).
SKF logo