Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Napięcie wstępne i luz wewnętrzny

Łożyska kulkowe skośne i łożyska kulkowe wzdłużne

Super-precyzyjne łożyska kulkowe skośne do uniwersalnej zabudowy oraz zespoły łożysk kulkowych skośnych i łożysk kulkowych skośnych wzdłużnych są produkowane w taki sposób, że ustalona wartość napięcia wstępnego jest osiągana wtedy, gdy są one montowane obok siebie (stycznie). Wartości napięcia wstępnego wyszczególnione w tabelach produktów przedstawiają siłę osiową wymaganą do ściśnięcia pierścieni nowych, niezamontowanych łożysk.
Po zamontowaniu i po pewnym okresie pracy, wartość napięcia wstępnego ulega zmianie. Główne przyczyny tego to:
  • Pasowanie z wciskiem w oprawie powoduje skurczenie się bieżni pierścienia zewnętrznego, a pasowanie z wciskiem na wale powoduje rozszerzenie się bieżni pierścienia wewnętrznego.
  • Dociskanie pierścieni wewnętrznych lub zewnętrznych łożysk lub zespołów łożysk do siebie powoduje odkształcanie się pierścieni. W szczególności, jeżeli łożyska są montowane na stałym wale, średnica otworu nie może się zmniejszyć i rozszerzenie boczne powoduje zwiększenie napięcia wstępnego.
  • Różnice w rozszerzalności cieplnej pierścieni łożysk i elementów współpracujących najczęściej powodują zwiększenie napięcia wstępnego podczas pracy.
Szczegółowe informacje dotyczące napięcia wstępnego w niezamontowanych łożyskach oraz sposobów oszacowania napięcia wstępnego podczas pracy znajdują się w rozdziałach poświęconych poszczególnym produktom:

Łożyska walcowe

Super-precyzyjne łożyska walcowe SKF są produkowane z wewnętrznym luzem promieniowym. Wewnętrzny luz promieniowy definiuje się jako całkowitą odległość, o jaką jeden pierścień łożyska może się przesunąć względem drugiego w kierunku promieniowym.
ważne jest rozróżnianie początkowego luzu wewnętrznego w łożysku przed montażem oraz roboczego luzu wewnętrznego, który znajduje zastosowanie do pracującego łożyska, które osiągnęło stabilną temperaturę.
Prawie we wszystkich zastosowaniach luz początkowy w łożysku jest większy niż luz roboczy. Różnica może pochodzić od pasowania z wciskiem na wale oraz/lub w oprawie, w połączeniu z rozszerzalnością cieplną łożyska i elementów współpracujących. W niektórych przypadkach czynniki te mogą zmniejszyć luz do tego stopnia, że w łożysku powstanie napięcie wstępne w kierunku osiowym.
Aby uzyskać więcej informacji o luzie wewnętrznym w nowych łożyskach przed zamontowaniem i zaleceniach odnośnie luzu lub napięcia wstępnego podczas pracy, prosimy zapoznać się z rozdziałem Promieniowy luz wewnętrzny.
SKF logo