Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tolerancje

Łożyska super-precyzyjne firmy SKF produkowane są w klasach tolerancji podobnych do klas tolerancji określonych przez normy międzynarodowe. Normami określającymi tolerancje łożysk tocznych są:
  • ISO 492:2014 dotycząca łożysk tocznych poprzecznych
  • ISO 199:2014 dotycząca łożysk tocznych wzdłużnych
Przegląd dostępnych rodzajów łożysk i klas tolerancji zawiera rozdział Dokładność. Aktualne wartości tolerancji podano w części Tolerancje w rozdziałach dotyczących poszczególnych produktów:

Symbole tolerancji

Symbole tolerancji wraz z ich definicjami przedstawiono w tabeli 1.

Wymiary graniczne ścięcia montażowego

Maksymalne wymiary ścięcia montażowego (ilustr. 1) w zależności od ich wartości minimalnych (→ Tabele produktów) są podane w tabeli 2. Wartości są zgodne z ISO 582:1995.

Dwukierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne serii BTM i BTW oraz jednokierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne do napędów śrubowych serii BSA mają takie same maksymalne wymiary ścięcia montażowego jak łożyska poprzeczne.

SKF logo