Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe skośne wzdłużne

Łożyska kulkowe skośne wzdłużne można napinać wstępnie tylko w kierunku osiowym (ilustr. 1). Wielkość względnego przesunięcia powierzchni czołowych pierścieni łożyska kulkowego skośnego wzdłużnego jest uzyskiwana poprzez precyzyjne szlifowanie i kiedy montowane są dwie połowy łożyska, określone napięcie wstępne jest uzyskiwane bez dalszych regulacji. Należy pamiętać, że na napięcie wstępne wpływa również pasowanie z wciskiem oraz warunki robocze.
Pod wpływem obciążenia łożyska kulkowe skośne wzdłużne wykazują podobną charakterystykę, jak łożyska kulkowe skośne. Dlatego informacje podane dla łożysk kulkowych skośnych obowiązują również dla tych łożysk. Siła odrywająca dla jednokierunkowych łożysk kulkowych skośnych wzdłużnych do napędów śrubowych serii BSA i BSD jest taka sama jak dla łożysk kulkowych skośnych (tabela 1).
Dla dwukierunkowych łożysk kulkowych skośnych wzdłużnych serii BTW i BTM siłę odrywającą można obliczyć według wzoru

Ka1 = 2,85 F0

gdzie

Ka1
=
siła odrywająca
Fo
=
napięcie wstępne łożyska przed przyłożeniem obciążenia osiowego

SKF logo