Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Obciążenia

Podczas wybierania łożysk super-precyzyjnych SKF do zastosowań wysokoobrotowych, obliczona trwałość nominalna (i tym samym podstawowe obciążenie) nie jest czynnikiem ograniczającym. Decydujące znaczenie mają inne kryteria, jak sztywność, wymagany rozmiar otworu w wale drążonym, szybkość obróbki oraz stopień dokładności.
Dla doboru rodzaju łożyska istotne są wartość i kierunek obciążenia.

Obciążenie promieniowe

Super-precyzyjne łożyska walcowe mogą przenosić większe obciążenia promieniowe, niż takiego samego rozmiaru łożyska kulkowe. Nie nadają się do przenoszenia obciążeń osiowych, ale mogą przenosić przesuw osiowy pomiędzy ich pierścieniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, ponieważ na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym nie znajdują się kołnierze, w zależności od określonej konstrukcji.

Obciążenia osiowe

Dwukierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne serii BTW i BTM przeznaczone są do przenoszenia wyłącznie obciążeń osiowych działających w obu kierunkach. Dostępnym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku zastosowań wysokoobrotowych, są zespoły łożysk kulowych skośnych.
W przypadku łożyskowań o dużych rozmiarach lub podlegających bardzo dużym obciążeniom osiowym zalecane jest użycie specjalnych jednokierunkowych łożysk kulkowych wzdłużnych lub łożysk walcowych wzdłużnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat łożysk specjalnych, należy skontaktować się z działem technicznym firmy SKF do spraw zastosowań.
W celu zapewnienia, że łożysko wzdłużne podlegać będzie wyłącznie obciążeniom osiowym, w czasie montażu zewnętrznego pierścienia łożyska należy zadbać o zachowanie luzu promieniowego.

Obciążenia złożone

Elementami obciążenia złożonego są równocześnie działające obciążenia promieniowe i osiowe (rys. 1). Efektywnym sposobem zmniejszenia obciążeń złożonych jest stosowanie łożysk będących w stanie przenosić zarówno obciążenia promieniowe, jak i osiowe.

Łożyska super-precyzyjne tego rodzaju obejmują:

  • łożyska kulkowe skośne serii 718, 719, 70 i 72
  • jednokierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne serii BSA i BSD
  • dwukierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne serii BEAS i BEAM
  • osiowo-promieniowe łożyska walcowe serii NRT

Zdolność przenoszenia przez łożysko obciążeń osiowych jest określana kątem działania α (rys. 1). Łożysko o kącie działania 0° może przenosić wyłącznie obciążenia promieniowe. Gdy kąt działania wzrasta, zdolność przenoszenia obciążeń osiowych wzrasta w sposób proporcjonalny. Gdy kąt działania osiągnie wartość 90°, łożysko stanie się łożyskiem wzdłużnym, zdolnym przenosić wyłącznie obciążenia osiowe. Dopuszczalna prędkość jest z kolei odwrotnie proporcjonalna do kąta działania – w miarę jego wzrostu następuje zmniejszenie dopuszczalnej prędkości.

Osiowo-promieniowe łożyska walcowe przenoszą elementy osiowe i promieniowe obciążeń złożonych dzięki oddzielnym rzędom wałeczków umieszczonych prostopadle względem siebie.
W zastosowaniach, w których występują obciążenia złożone z bardzo dużymi obciążeniami osiowymi, do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych można wykorzystać osobne łożyska.
SKF logo