Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Dokładność

Dla łożysk tocznych dokładność jest opisana za pomocą klas tolerancji dokładności obrotu i dokładności wymiarowej. W tabeli 1 znajduje się porównanie klas tolerancji używanych przez SKF z innymi standardami stosowanymi przez różne organizacje.
Większość super-precyzyjnych łożysk SKF jest produkowana w klasach tolerancji P4A, P4C lub SP. Standardowe i opcjonalne klasy tolerancji dla super-precyzyjnych łożysk SKF podano w tabeli 2.
W rozdziałach dotyczących poszczególnych produktów podano informacje o klasach tolerancji, zgodnie z którymi produkowane są łożyska.

Dokładność obrotu

Dokładność obrotu systemu wału zależy od dokładności wszystkich elementów systemu. Na dokładność obrotu łożyska wpływa głównie dokładność kształtu i położenia bieżni na pierścieniach łożyska.
Podczas doboru odpowiedniej klasy tolerancji dla konkretnego łożyska zwykle najważniejszym czynnikiem dla większości zastosowań jest maksymalne bicie promieniowe lub osiowe (w zależności od typu łożyska) wewnętrznego pierścienia.
Na wykresie 1 porównano względne wartości maksymalnego bicia promieniowego pierścienia wewnętrznego dla różnych klas tolerancji.

Dokładność wymiarowa

Dokładność wymiarów gabarytowych zarówno łożyska, jak i współpracujących z nim elementów jest bardzo ważna dla uzyskania odpowiedniego pasowania. Pasowanie pomiędzy pierścieniem wewnętrznym łożyska a wałem lub pierścieniem zewnętrznym łożyska a oprawą ma wpływ na luz wewnętrzny lub napięcie wstępne montowanego łożyska.
Łożyska walcowe z otworem stożkowym mają nieznacznie większe dopuszczalne odchylenia dotyczące wymiarów niż w przypadku innych typów łożysk super-precyzyjnych. Jest to spowodowane tym, że luz lub napięcie wstępne takich łożysk jest określane podczas osadzania pierścienia wewnętrznego na jego stożkowym gnieździe.
SKF logo