Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Rodzaje i odmiany konstrukcyjne łożysk

Szeroki asortyment łożysk superprecyzyjnych SKF stworzono z myślą o wrzecionach obrabiarek oraz innych zastosowaniach wymagających wysokiej dokładności obrotu przy dużych i bardzo dużych prędkościach roboczych. Poszczególne rodzaje łożysk mają wyjątkowe cechy, które czynią je najodpowiedniejszymi do określonych warunków eksploatacji. Szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów łożysk zamieszczono w sekcjach poświęconych poszczególnym produktom.
Łożyska kulkowe skośne
 • o zwiększonej nośności (konstrukcja D) (ilustr. 1)
 • wysokoobrotowe (konstrukcja E) (ilustr. 2)
 • wysokoobrotowe (konstrukcja B) (ilustr. 3)
 • każda odmiana konstrukcyjna w różnych wariantach:
  • do montażu pojedynczego lub w zespole dopasowanych łożysk
  • do uniwersalnej zabudowy lub uniwersalnie zabudowywanych zespołów
  • łożyska z kulkami stalowymi lub łożyska hybrydowe
  • otwarte lub z uszczelnieniami (ilustr. 3)
 • łożyska hybrydowe wysokoobrotowe (o konstrukcji W) z uszczelnieniami – do uniwersalnej zabudowy lub jako zespoły łożysk dopasowanych

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zob. Łożyska kulkowe skośne.

Łożyska walcowe
 • jednorzędowe (konstrukcja N)
  • konstrukcja podstawowa (ilustr. 4)
  • wysokoobrotowe odmiany konstrukcyjne (ilustr. 5)
  • łożyska hybrydowe
 • dwurzędowe (konstrukcja NN) (ilustr. 6)
  • łożyska z wałeczkami stalowymi
  • łożyska hybrydowe
 • dwurzędowe (konstrukcja NNU) (ilustr. 7)

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zob. Łożyska walcowe.

Dwukierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne
 • konstrukcja podstawowa (seria BTW) (ilustr. 8)
  • łożyska z kulkami stalowymi
  • łożyska hybrydowe
 • wysokoobrotowa odmiana konstrukcyjna (seria BTM) (ilustr. 9)
  • łożyska z kulkami stalowymi
  • łożyska hybrydowe

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zob. Dwukierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne.

Łożyska walcowe osiowo-promieniowe

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zob. Łożyska walcowe osiowo-promieniowe.

Łożyska kulkowe skośne wzdłużne do napędów śrubowych

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zob. Łożyska kulkowe skośne wzdłużne do napędów śrubowych.

Koszyki
Każde z opisanych w niniejszym katalogu łożysk superprecyzyjnych jest wyposażone w koszyk. Na potrzeby pewnych szczególnych zastosowań oferowane są przy tym również łożyska bez koszyków (z pełną liczbą elementów tocznych). Głównymi zadaniami koszyka w łożysku są:
 • oddzielanie elementów tocznych w celu ograniczania momentu tarcia oraz ilości ciepła wydzielanego w łożysku wskutek tarcia;
 • utrzymywanie równomiernego rozmieszczenia elementów tocznych na obwodzie w celu pilnowania optymalnego rozkładu obciążenia i cichej, równomiernej pracy łożyska;
 • prowadzenie elementów tocznych w strefie nieobciążonej w celu poprawy warunków toczenia oraz przeciwdziałania poślizgom wpływającym niekorzystnie na trwałość łożyska;
 • utrzymywanie elementów tocznych w łożyskach rozłącznych przy jednym z pierścieni zdjętym w związku z montażem lub demontażem.
Koszyki łożysk są narażone na mechaniczne oddziaływanie sił tarcia, sił naprężających i sił bezwładności. Przyczyną pogorszenia ich stanu mogą być także wysokie temperatury oraz chemikalia takie jak określone środki smarne, dodatki do środków smarnych czy produkty uboczne ich starzenia, rozpuszczalniki organiczne lub chłodziwa. Z tego też powodu na zdatność łożyska tocznego do określonego zastosowania istotny wpływ ma zarówno konstrukcja, jak i materiał koszyka. Właśnie dlatego firma SKF stworzyła szeroką gamę koszyków: wykonanych z różnych materiałów, przeznaczonych do różnych typów łożysk i warunków pracy.

W rozdziałach poświęconych poszczególnym produktom zamieszczono informacje na temat koszyków standardowych i możliwych alternatyw. Z reguły koszyki standardowe sprawdzają się najlepiej w większości typowych zastosowań. W razie zapotrzebowania na łożysko z koszykiem niestandardowym należy sprawdzić jego dostępność przed złożeniem zamówienia.

SKF logo