Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Prędkości

Na maksymalną prędkość, z jaką łożysko toczne może pracować, wpływa dopuszczalna temperatura robocza łożyska. Temperatura robocza łożyska zależy od ciepła będącego skutkiem tarcia wytwarzanego w łożysku, ciepła od źródeł zewnętrznych oraz od ilości ciepła, jaką można odprowadzić z łożyska.
Łożyska super-precyzyjne generujące niskie tarcie, ze względu na ich niską temperaturę roboczą, najlepiej nadają się do zastosowań wymagających wysokich prędkości. W porównaniu do łożysk wałeczkowych o podobnych rozmiarach, łożyska kulkowe posiadają mniejszą zdolność przenoszenia obciążeń, ale mniejszy obszar styku elementów tocznych z bieżniami umożliwia im pracę przy dużo wyższych prędkościach. Jednak łożyska hybrydowe każdego typu zapewniają dodatkowe korzyści. Na wykresie 1 porównano wzrost temperatury we wrzecionach smarowanych smarem plastycznym dla różnych rodzajów łożysk. Krzywe dla łożysk można uznać za reprezentatywne dla całej serii łożysk.
Wartości wytyczne dla osiągalnych prędkości w zależności od serii łożysk przedstawiono na wykresie 2 dla smarowania olejowo-powietrznego i na wykresie 3 dla smarowania za pomocą smaru plastycznego. Oba wykresy zostały sporządzone w oparciu o współczynnik prędkości A. Szczegółowe informacje o seriach łożysk, patrz system oznaczeń:
Generalnie, łożyska o mniejszej wysokości przekroju mogą osiągać wyższe prędkości ze względu na mniejszą wartość średnicy średniej dm.
SKF logo