Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprogramowanie do testowania silników elektrycznych

Oprogramowanie do testowania silników elektrycznych
MTA
Oprogramowanie to udostępnia możliwości serii oprogramowania AWA cyfrowym analizatorom stanu silników SKF (Baker DX). Oprogramowanie to pozwala tworzyć robocze bazy danych, wszechstronne raporty i wykresy trendów dla badanych silników.

DC MTA
Oprogramowanie to pozwala tworzyć robocze bazy danych, wszechstronne raporty i wykresy trendów dla badanych silników prądu stałego (DC). Oprogramowanie jest przeznaczone do stosowania podczas testów maszyn prądu stałego (DC), tworników i uzwojeń magneśnic.

AWA
Wszystkie moduły AWAIV są wyposażone w kompletne oprogramowanie do analizy danych, zapewniające niezawodne i powtarzalne wyniki z uwypuklonymi trendami dla szerokiego zestawu testowanych parametrów. Oprogramowanie udostępnia wszystkie funkcje bazy danych dla celów realizacji programu prognozowanego utrzymania ruchu.

VFD4000
VFD4000 jest modułem napędu o zmiennej częstotliwości przeznaczonym dla analizatorów dynamicznych serii EXP4000. Umożliwia on zmianę częstotliwości, prędkości. momentu obrotowego i poziomu napięcia w funkcji czasu, co pozwala na identyfikację przez moduł VFD przeciążeń przejściowych występujących w silniku.

CM4000
CM4000 jest modułem do ciągłego monitorowania przeznaczonym dla testerów serii EXP4000. Umożliwia on użytkownikowi uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji na temat silnika podczas jego pracy.

T4000
T4000 jest modułem momentu obrotowego dla analizatorów dynamicznych serii EXP4000. Umożliwia użytkownikowi wnioskowanie o występujących problemach na podstawie analizy momentu obrotowego.

V4000
V4000 jest modułem analizy drgań przeznaczonym dla analizatorów serii EXP4000, przeprowadza on analizę drgań (wykorzystując metodę “Stogu siana" ("Haystack”)).

DC4000
DC4000 jest modułem analizy danych dla analizatorów serii EXP4000 przeznaczonym do analizy i dokumentacji stanu maszyn prądu stałego (DC).

DT4000
DT4000 jest modułem biurkowym serii EXP4000. Udostępnia on wszelkie możliwości urządzeń EXP4000, w tym możliwość przeglądania wyników testów i tworzenia raportów w szybki i prosty sposób, bez odchodzenia od biurka.

SKF Motor Condition Surveyor
SKF Motor Condition Surveyor automatycznie porównuje dane zebrane za pomocą systemu on-line SKF On-line Motor Analysis System – NetEP z parametrami zdefiniowanymi przez użytkownika, wskazując stan monitorowanej maszyny.
SKF logo