Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF @ptitude Analyst OPC Client Interface 2009-06 Edition wydanie poprawione 1 (MR1)

Niniejsze wydanie poprawione powinno być zainstalowane gdy:
 • Używane jest oprogramowanie Running SKF @ptitude Analyst OPC Client Interface 2009-06 Edition (wersja 1.2.1.3)
 • Stosowany jest system SKF MARLIN lub SKF Microlog Inspector oraz transmisja danych MCD za pośrednictwem serwera OPC 

Uwaga: Dodatkowe informacje na temat kompatybilności oprogramowania i sprzętu SKF z systemem MS Windows 7 można znaleźć na stronie Kompatybilność Windows 7 i UAC.

 1. Pobierz plik wydania poprawionego z sekcji Pobieranie plików umiejscowionej w prawej kolumnie niniejszej strony ("SKF @ptitude Analyst OPC MR1").
 2. Aby uzyskać dostęp do pliku potrzebne jest hasło. Kliknij tutaj, aby wypełnić i wysłać formularz żądania hasła. Dział Obsługi Klienta SKF prześle w odpowiedzi hasło za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli nie otrzymałeś hasła, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod adresem CSG-USA@skf.com.


Uwaga:
Do przesłania formularza żądania hasła wykorzystany zostanie Twój domyślny program poczty elektronicznej. Jeżeli Twój program poczty elektronicznej nie przesyła poprawnie formularza z powyższego łącza, aby otrzymać hasło prześlij pocztą elektroniczną niżej wymienione informacje na adres CSG-USA@skf.com.

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Firma
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Numer seryjny SKF @ptitude Analyst Suite 

Jeżeli nie można pobrać pliku wydania poprawionego za pomocą niniejszej usługi on-line, prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego SKF, tel.: 1-800-523-7524.

Instrukcja pobierania i instalacji

 1. Zamknij wszystkie aplikacje SKF @ptitude Analyst Suite i wykonaj niezbędne procedury zapisu kopii zapasowych.
 2. Zapisz plik wydania poprawionego pobrany z sekcji Pobieranie plików umiejscowionej w prawej kolumnie niniejszej strony ("SKF @ptitude Analyst OPC MR1").
 3. Otwórz plik archiwum .zip i kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję "Wypakuj".
 4. Wskaż folder lokalizacji docelowej przeglądając drzewo folderów lub wpisując ścieżkę dostępu w okienku "Wypakuj do...".
 5. Kliknij przycisk Wypakuj i wprowadź hasło dostarczone przez Dział Obsługi Klienta.
 6. Przejdź do lokalizacji wskazanej w oknie "Wypakuj do..." i kliknij dwukrotnie plik setup.exe aby zainicjować instalację.
 7. Aby zakończyć instalację, postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami kreatora instalacji.
 8. Podczas instalacji wyświetlane będą dodatkowe instrukcje dotyczące procesu instalacji.
SKF logo