Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Kalibracja urządzeń

Procedury i procesy wykorzystywane w Twojej firmie, w szczególności te z nich, które posiadają certyfikat ISO 9000, mogą wymagać okresowej kalibracji urządzeń pomiarowych, a zasady te mogą dotyczyć także urządzeń do zbierania danych. Nawet wtedy, gdy brak nakazanych obowiązków w tym zakresie, uzasadnione jest przeprowadzanie od czasu do czasu kontroli urządzeń do pomiaru drgań dla upewnienia się, że uzyskiwane trendy są wiarygodne.

SKF oferuje usługi kalibracji dla większości produktów do monitorowania stanu maszyn

Wszystkie procedury kalibracji są zgodne ze standardami NIST (National Institute of Standards and Testing – zatwierdzone przez rząd USA źródło danych do kalibracji) jeżeli są przeprowadzane w San Diego, lub z brytyjskimi standardami krajowymi (UK National Standards), jeżeli kalibracja jest przeprowadzana w naszym certyfikowanym zakładzie naprawczym w Szkocji. Wydany zostanie odpowiedni certyfikat. Alternatywnie mogą zostać przeprowadzone kalibracje zgodne z ISO10012:2003 (Specyfikacja wojskowa - Mil Spec).

Doroczna kalibracja stanowi część naszych Planów wsparcia produktu; w celu zaplanowania kalibracji Państwa urządzenia prosimy kontaktować się pod adresem ComoRA-USA@skf.com .

Jeżeli Państwa urządzenia nie są aktualnie objęte "Planem wsparcia produktu", prosimy kontaktować się pod adresem ComoRA-USA@skf.com w celu uzyskania informacji na temat aktualnych cen i możliwości zaplanowanie kalibracji.


Formularz autoryzacji zwrotu
SKF logo