Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Moduły oprogramowania układowego

Moduły analityczne stworzone z myślą o łatwości obsługi i wszechstronności

SKF oddaje swoim klientom do rąk potęgę inżynierii wiedzy pod postacią zaawansowanych technologii monitorowania drgań, pozwalających na wykonywanie rozmaitych zadań z zakresu analizy pracy maszyn wirujących w niezliczonych gałęziach przemysłu. Klienci mają do wyboru indywidualne moduły odpowiednie do określonych rodzajów przeprowadzanych analiz. Każde z urządzeń SKF Microlog jest wysyłane z zainstalowanymi już wszystkimi modułami, co umożliwia szybkie i proste zaktualizowanie oprogramowania u klienta poprzez wprowadzenie dodatkowego klucza licencyjnego.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych modułów z oferty zawarto w „Katalogu produktów serii SKF Microlog”.
Moduł Frequency Response Function (FRF) – charakterystyki częstotliwościowej
Moduł FRF stworzono z myślą o umożliwieniu użytkownikowi szybkiego wyznaczenia podstawowych parametrów danej konstrukcji (przyspieszenia, masy pozornej, ruchliwości, impedancji, sztywności bądź podatności) w drodze analizy modalnej dokonywanej przy użyciu skalibrowanego młotka do wzbudzania. Moduł FRF pozwala również na mierzenie i wyświetlanie funkcji przejścia (stosunku) pomiędzy dwoma przetwornikami podczas pracy maszyny (ilustr. 1).
Moduł Run up Coast down (RuCd) – próby rozbiegu i wybiegu
Moduł RuCd analizuje dane pozyskiwane z maszyn w warunkach, gdzie poziomy hałasu lub drgań zmieniają się w czasie albo w zależności od prędkości bądź obciążenia (w zastosowaniach, gdzie występują zjawiska przejściowe) – w celu wyznaczania krytycznych lub rezonansowych obrotów maszyn (ilustr. 2).

Moduł odbiera jednocześnie sygnały z czujników drgań i tachometru i zapisuje dane w postaci kształtu fali w czasie (pliku WAV) do celów dalszej analizy. Wynik analizy może zostać zaprezentowany w rozmaitych formach: jako wykres Bodego, Nyquista, kaskadowy (typu waterfall), jako spektrogram barwny lub w postaci tabelarycznej.
Moduł Conformance Check – kontroli zgodności
Moduł kontroli zgodności sprawdza poziomy drgań względem ustanowionych wartości granicznych. Wskazanie zaliczenia lub niepowodzenia próby sygnalizuje zgodność – lub jej brak – ze wstępnie zdefiniowanymi wskaźnikami jakości lub wymaganymi standardami. Moduł kontroli zgodności może oceniać równocześnie spełnienie maksymalnie 64 kryteriów błędu, sygnalizując na ekranie ewentualne ostrzeżenia oraz alarmy (ilustr. 3).
Moduł FFT Analyzer – analizatora szybkiego przekształcenia Fouriera
Moduł analizatora FFT pozwala na szybkie dokonywanie pomiarów widmowych oraz fazowych do celów analizy (ilustr. 4). Pozyskując wskazania wektora fazowego (niezbędne dla diagnozowania niektórych uszkodzeń maszyn), operator może zdobywać rozeznanie w kwestii wzajemnego (względnego) ruchu poszczególnych części maszyny. Rozmieszczanie czujników, konfigurowanie i dokonywanie pomiarów nie wiąże się z koniecznością zatrzymywania maszyny.
Moduł Balancing – wyważania
Moduł wyważania to prosta w obsłudze aplikacja umożliwiająca użytkownikowi skorygowanie stanu niewyważenia i tym samym dopilnowanie płynności pracy maszyny (ilustr. 5).

Moduł wyważania z dużą precyzją rozwiązuje problemy wyważenia jedno- i dwupłaszczyznowego oraz pary w stanie spoczynku, dotykające wirujących części maszyn, takich jak wirniki (rotory) silników elektrycznych, wentylatorów, turbin, śrub oraz pomp. Obsługę modułu ułatwiają przejrzyste i wszechstronne menu nastaw i graficzne odwzorowanie danych na ekranie.
Moduł Data Recorder – rejestratora danych
Moduł rejestratora danych pozwala urządzeniu SKF Microlog pełnić funkcję cyfrowego rejestratora sygnału, co umożliwia zapis nieprzetworzonego sygnału drgań maszyny (kształtu fali w czasie) w postaci pliku audio formatu WAV systemu Microsoft Windows (ilustr. 6).

Do przykładowych jego zastosowań należy badanie maszyn pracujących na bardzo niskich obrotach oraz wykrywanie zdarzeń o charakterze nieciągłym i sygnałów drgań przejściowych w maszynach o stanie nieustalonym. W przypadku problematycznej maszyny, której nie można uruchomić na dłuższy czas, nie ryzykując przy tym powstaniem dodatkowych uszkodzeń, sygnał drgań może zostać zarejestrowany jako plik WAV na przestrzeni uruchomienia krótkookresowego.
Moduł Spindle Test – próby wrzeciona
Zestaw do oceny stanu wrzeciona, stworzony we współpracy z jednostką SKF Machine Tool Precision Services, przeprowadza na wrzecionach obrabiarek dziewięć różnych testów (ilustr. 7), których przedmiotem są:
 • Niewyważenie
 • Stan mechaniczny
 • Stan łożyska
 • Bicie końcówki wrzeciona
 • Siła zacisku (ISO, HSK)
 • Odległość EM
 • Naprężenie paska
 • Dokładność prędkości
 • Częstotliwość rezonansowa
Moduł SKF Idler Sound Monitor – monitora hałasu rolek luźnych
Stworzony z myślą o wczesnym wykrywaniu uszkodzeń rolek luźnych (podtrzymujących taśmę i powrotnych) w przenośnikach wykorzystywanych w takich branżach jak górnictwo i przemysł cementowy, moduł monitora hałasu rolek luźnych SKF umożliwia użytkownikom bezbłędne odróżnianie rolek sprawnych od uszkodzonych (ilustr. 8). Korzystanie z tego modułu wspomaga wykrywanie:
 • Uszkodzeń łożysk rolek luźnych
 • Niedostatecznego smarowania łożysk
 • Uszkodzeń osłon rolek
 • Wzajemnego tarcia powierzchni metalowych
 • Spowodowanego zużyciem ściernym dudnienia taśm przenośników
 • Bliskiego niebezpieczeństwa zatarcia łożyska
Moduł Route – trasy
Moduł trasy (ilustr. 9) służy do rutynowego gromadzenia danych z zastosowaniem podejścia wieloparametrowego, pozwalającego na wykrywanie trendów w celu diagnozowania ewentualnych uszkodzeń maszyn. Użytkownik może skonfigurować pomiar jednokanałowy, dwukanałowy lub równoczesny pomiar w trzech osiach przy użyciu oprogramowania SKF @ptitude Analyst. Kolejność pomiarów można ustalać w sposób gwarantujący maksymalną wydajność gromadzenia danych, niezależnie od pozycji poszczególnych punktów pomiarowych w hierarchii bazy danych pomiarów.
SKF logo