Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pierścienie i nakrętki hydrauliczne do śrub napędowych

Technologia SKF gwarantująca oszczędność czasu
Tradycyjnie śruby napędowe okrętów montuje się w stożkowym gnieździe na końcu wału, z wykorzystaniem nakrętki i klina wzdłużnego. Moment obrotowy jest przenoszony dzięki występowaniu tarcia między dopasowanymi powierzchniami, a klin wzdłużny pełni funkcję elementu rezerwowego, gdy tarcie jest niewystarczające.
Podczas montażu śrubę napędową wsuwa się w stożkowe gniazdo po ogrzaniu piasty śruby napędowej, umieszczając kliny wzdłużne między nakrętką i piastą, wykorzystując prasę hydrauliczną lub nawet uderzając mocno w nakrętkę w celu uzyskania wymaganego przemieszczenia osiowego.
Wszystkie te metody są czasochłonne i trudne do zrealizowania ze względu na konieczność przykładania dużych sił. W przypadku dużych śrub napędowych wymienione metody są nie do przyjęcia.
Te konwencjonalne metody okazują się szczególnie kłopotliwe, gdy konieczne jest zdemontowanie śrub napędowych z wałów.
Siły ściągające są duże, a pomiędzy powierzchniami styku często występuje korozja cierna. Ze względu na konieczność przykładania dużych sił narzędzia do demontażu często zajmują wiele miejsca, są kosztowne i trudne w obsłudze. W związku z tym proces demontażu jest niezwykle czasochłonny.

Technologia SKF gwarantująca oszczędność czasu

Połączenie metody wtrysku oleju z hydraulicznym pierścieniem lub nakrętką SKF stanowi rozwiązanie wszelkich tego typu problemów, a jednocześnie eliminuje potrzebę stosowania klinów wzdłużnych i rowków klinowych.

Przyjęte przez wszystkie czołowe towarzystwa klasyfikacyjne

Metoda ta została w pełni przyjęta przez czołowe towarzystwa klasyfikacyjne na całym świecie. Dostępne są setki referencji dla wszystkich typów statków.
SKF logo