Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zdolność przenoszenia napędu

W tabeli podano wartości minimalnej wymaganej średnicy piasty (Dhub) dla różnych materiałów, gdy tuleja SH jest całkowicie zakryta piastą (patrz: rys. 1).

Przykładowe oznaczenie

Tuleja z rozciętym elementem zewnętrznym na wał o średnicy = SHT 20

Szerokość piasty mniejsza od szerokości tulei

Jeżeli szerokość piasty jest mniejsza niż L (patrz: rys. 2), średnicę piasty należy pomnożyć przez współczynnik fk odczytany z wykresu 1.

Przykład

Tuleja SH o oznaczeniu SHT 40
Granica plastyczności materiału piasty Rp 0,2 = 200 N/mm2
Szerokość piasty Lx = 31,5 mm
Minimalną wymaganą średnicę piasty można wyznaczyć w następujący sposób:
Lx/L = 31,5/45 = 0,7
Na podstawie wykresu fk = 1,18
Minimalna średnica piasty = Dhub fk = 89 × 1,18 = 105 mm

Jednoczesne działanie momentu obrotowego i siły osiowej

Jeżeli złącze jest poddawane jednocześnie działaniu momentu obrotowego i siły osiowej, wynikowy moment obrotowy wyznacza się według następującego wzoru:

MvR = √(Mv2 + (Pax d/2.000)2)

gdzie

MvRmaksymalny wynikowy moment obrotowy [Nm]Mmoment obrotowy działający na tuleję [Nm]P=dśrednica wału [mm]
=v=
axsiła osiowa działająca na tuleję [N]=

Przykład

Tuleja SHT 50 jest poddawana jednocześnie działaniu siły osiowej o wartości 20.000 N i momentu obrotowego o wartości 500 Nm. Współczynnik fd maszyny oszacowano na 1,5.
MvR = √(5002 + (20 000 × 50/2.000)2) = 707 Nm
Na podstawie tabeli stwierdzamy, że maksymalny moment obrotowy działający na tuleję SHT 50 wynosi 1.625 Nm. Dopuszczalny moment obrotowy wynosi zatem:
1.625/1,5 = 1.083 Nm

Przenoszenie obciążenia

Wartości maksymalnego statycznego momentu obrotowego i maksymalnej statycznej siły osiowej podano w tabeli produktów. W warunkach obciążenia dynamicznego zdolność przenoszenia napędu otrzymuje się przez podzielenie wyniku przez współczynnik fd maszyny (patrz: tabela).
SKF logo