Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Jednostki sterujące i oprogramowanie

Jednostki sterujące w systemach smarowania działających na zasadzie całkowitej utraty środka smarnego – jednoliniowych, progresywnych i dwuliniowych:

 • inicjują wykonanie programu smarowania
 • regulują czas bezczynności pomiędzy kolejnymi realizacjami programu smarowania
 • oceniają wartość takich parametrów układu, jak:
  • ciśnienie
  • ilość
  • poziom środka smarnego
  • liczba cykli (monitorowanie)

Na wypadek powstania awarii dostępny jest co najmniej jeden sygnał wyjściowy pomagający operatorowi maszyny podjąć stosowne działanie w odniesieniu do maszyny lub systemu smarowania. Chroni to maszynę lub system przed poważnym uszkodzeniem.

systemach smarowania obiegowego jednostka sterująca maszyny steruje zwykle również systemem smarowania centralnego. Dostępne są urządzenia do analizowania danych pochodzących z czujników systemu. Podczas pracy normalnej lub w trybie awaryjnym systemu smarowania centralnego urządzenia te czynią sygnały wyjściowe dostępnymi na potrzeby dalszej analizy.

Dla obu typów systemu smarowania dostępne są pakiety oprogramowania do zdalnego sterowania i monitorowania pracy systemu.
SKF logo