Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Usługi

Globalny zespół serwisowy i dorobek przeszło tysiąca instalacji sprawiają, że jednostka SKF Magnetic Mechatronics zdolna jest pomóc klientowi w każdej chwili, w każdych okolicznościach i w dowolnym punkcie cyklu życia łożysk magnetycznych – za pośrednictwem infolinii lub w ramach indywidualnego kontraktu serwisowego.
Infolinia i wsparcie techniczne
Nasza infolinia obsadzona jest oddanymi sprawie inżynierami o bogatym doświadczeniu w branży i dogłębnej znajomości panujących w procesach warunków. Wspieramy klientów w rozwiązywaniu rozmaitych problemów technicznych, które w istocie nie wymagają wizyty technika w obiekcie.

Obsługa na miejscu

Za sprawą specjalnego zespołu specjalistów do spraw serwisu miejscowego SKF działa na całym świecie, pomagając w instalowaniu i rozruchu systemów magnetycznych oraz świadcząc w zakładach użytkowników końcowych usługi wsparcia i konserwacji prewencyjnej dopilnowujące zachowania przez sprzęt pełnej sprawności w całym okresie jego eksploatacji. Nasi doświadczeni serwisanci oferują skuteczne wsparcie w następujących formach:

 • regulacja i rozruch eksploatacyjny,
 • konserwacja prewencyjna,
 • interwencje w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • pomoc techniczna.

Części zamienne

Poświadczone części zamienne SKF, projektowane z myślą o szczególnych zastosowaniach, są testowane pod kątem zgodności ze specyfikacjami jakościowymi SKF i spełniają wyśrubowane standardy parametrów użytkowych. Wszystkie części wykorzystują nowoczesną elektronikę z układami płyty sterującej typu „Plug and Play”. Czas dostawy niektórych części waha się w zakresie od paru tygodni do kilku miesięcy, a pomimo niewielkich wymaganych nakładów mogą one znacząco wpływać na dostępność i czas sprawności maszyn. Korzyści płynące z utrzymywania zapasów części zamiennych na miejscu:

 • zwiększona dostępność produktów;
 • efektywne przygotowanie na niespodziewane sytuacje;
 • skrócenie do minimum przestoju i zminimalizowanie strat produkcyjnych w razie awarii.

SKF oferuje klientom wsparcie w optymalizacji miejscowych zapasów części zamiennych – obejmuje to zalecenia dotyczące części do poszczególnych projektów.

Kontrakty serwisowe

Niezawodność naszych czynnych łożysk magnetycznych jest nadzwyczajna. Niemniej dla pełnego wykorzystania możliwości naszej technologii w średnim i długim okresie nieodzowne jest optymalne postępowanie w zakresie utrzymania ruchu, pozwalające unikać nieprzewidzianych awarii i strat produkcyjnych.

Kontrakty serwisowe z SKF zapewniają klientom spokojny sen, utrzymując ich sprzęt w sprawności przez cały okres eksploatacji łożyska magnetycznego.

Oferujemy zindywidualizowane kontrakty serwisowe, skrojone na miarę Twoich potrzeb i budżetu. Obejmują one niżej wymienione świadczenia.

 • infolinia i wsparcie techniczne
 • priorytet wezwania: Wysyłamy serwisanta na miejsce, by rozpoznał i rozwiązał problem.
 • kontrole następcze po konserwacji łożysk magnetycznych: Co roku aktualizujemy arkusz konserwacji, udzielamy zaleceń oraz identyfikujemy przestarzałe części.
 • diagnostyka zdalna: Dzięki własnym systemom rejestrowania danych i monitorowania stanu SKF przedstawia drobiazgowe sprawozdania na temat stanu eksploatowanych łożysk magnetycznych.
 • priorytet dostępności zapasów części zamiennych: SKF udostępnia indywidualny zapas części zamiennych we własnym obiekcie, co znacznie skraca czas dostaw do klientów.
 • Opcje kontraktu na utrzymanie ruchu uzupełniają sporządzane przez SKF coroczne sprawozdania techniczne i finansowe.


Unowocześnienia
Klienci mogą przedłużać okres eksploatacji posiadanego sprzętu, zastępując przestarzałe technologie najnowszymi rozwiązaniami. Dzięki zaprojektowanej i przetestowanej przez SKF cyfrowej elektronice możemy rozszerzać funkcjonalność łożysk magnetycznych poprzednich generacji.
Szkolenia

SKF doskonale wie, że niezawodne działanie krytycznego sprzętu uzależnione jest od specjalistycznej wiedzy. Z myślą o przekazywaniu klientom i użytkownikom urządzeń wiedzy i doświadczenia zgromadzonych na przestrzeni trzydziestu pięciu lat konstruowania łożysk magnetycznych, SKF oferuje specjalne sesje szkoleniowe, organizowane we własnych obiektach dydaktycznych lub w zakładach klientów.


Oferujemy szeroki zakres kursów, które pomagają klientom z powodzeniem wypracować własny program szkoleń dla swych pracowników, zorientowany na lepsze zrozumienie natury łożysk magnetycznych SKF S2M.

Nasi instruktorzy łączą doświadczenie w praktyce z dogłębnym zrozumieniem teorii w dziedzinie łożysk magnetycznych, a na każde zajęcia składają się części teoretyczna i praktyczna.

Szkolenia SKF – od podstawowych kursów wprowadzających do dziedziny łożysk magnetycznych po zaawansowane kursy inżynierskie poświęcone dynamice rotora – pomogą Twojemu personelowi polepszać osiągi sprzętu poprzez przeciwdziałanie nieplanowym wyłączeniom i prędkie rozwiązywanie codziennych problemów.

SKF logo