Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Metoda wtrysku oleju SKF

Łatwy montaż łożysk

Metoda wtrysku oleju SKF umożliwia bezpieczny, kontrolowany i szybki montaż łożysk i innych elementów osadzanych z pasowaniem ciasnym. Nie wymaga ona wykonywania na wałach rowków pod wpusty, dzięki czemu oszczędza się czas i pieniądze na materiałach i produkcji. Pasowania ciasne (znane także jako pasowania z wciskiem lub skurczowe) są od dawna znane ze swojej niezawodności w przenoszeniu dużych obciążeń skrętnych. Pasowania z wciskiem są w bardzo wielu przypadkach jedynym możliwym rozwiązaniem przy łączeniu piast z wałami w miejscach, gdzie występują obciążenia przerywane lub zmienne.

Łatwy, szybki i niewymagający wysiłku demontaż łożysk
Kiedy zastosowana zostaje metoda wtrysku oleju SKF, dopasowane powierzchnie oddziela cienka warstwa oleju wtryśniętego pod wysokim ciśnieniem, co niemal całkowicie eliminuje miedzy nimi tarcie. Metoda ta jest uniwersalna: może być stosowana do demontażu łożysk i innych elementów montowanych na czopach walcowych lub stożkowych. Przy demontażu łożysk osadzonych na czopach walcowych wtryśnięty olej może zredukować wymagane siły ściągające nawet o 90%. W rezultacie fizyczny wysiłek potrzebny do zdjęcia łożyska z jego miejsca osadzenia przy użyciu ściągacza jest znacznie zmniejszony.

Kiedy metoda wtrysku oleju zostaje zastosowana do demontażu łożyska osadzonego na czopie stożkowym, pasowanie ciasne zostaje całkowicie zniesione przez wtryśnięty olej. Łożysko zostaje następnie zepchnięte z miejsca osadzenia z dużą siłą, dzięki czemu nie ma potrzeby użycia ściągacza. W tym przypadku należy zastosować nakrętkę oporową, która zabezpieczy łożysko przed spadnięciem z wału. Metoda wtrysku oleju, wykorzystywana w wielu zastosowaniach łożyskowych, nadaje się także do innych zastosowań, takich jak:
  • sprzęgła,
  • koła zębate,
  • koła pojazdów szynowych,
  • śruby napędowe,
  • wały korbowe dzielone.

Montaż – Wały stożkowe

Zasada pracy
Wtryśnięcie oleju pomiędzy dwie stożkowe powierzchnie skutkuje powstaniem cienkiego filmu olejowego, który redukuje między nimi tarcie i w ten sposób zmniejsza siłę potrzebną do przeprowadzenia montażu. Ten cienki film olejowy minimalizuje także niebezpieczeństwo metalicznego styku przy montażu i związanego z tym uszkodzenia elementu (ilustr. 1).

Przygotowanie
Podczas produkcji wały przygotowuje się poprzez wykonanie kanałów doprowadzających i rowków rozprowadzających olej. Aby uzyskać informacje na temat przygotowania wałów, skonsultuj się ze specjalistą SKF do spraw zastosowań (ilustr. 2).

Sposób działania
Łożyska montuje się przez przesuwanie ich po wale przy pomocy nakrętki hydraulicznej SKF HMV .. E. Siła potrzebna do zamontowania łożyska jest mniejsza, jeżeli między wał a łożysko wtryśnięty zostaje olej. Często postępuje się tak w przypadku łożysk o dużej wielkości (ilustr. 3).

Demontaż – Wały cylindryczne

Zasada pracy
Wtryśnięcie oleju o określonej lepkości pomiędzy dwie pasowane skurczowo powierzchnie sprawia, że współpracujące powierzchnie oddziela cienki film olejowy. W rezultacie wymagana siła demontażowa ulega znacznemu zmniejszeniu. Ten cienki film olejowy minimalizuje także niebezpieczeństwo metalicznego styku przy demontażu i związanego z tym uszkodzenia elementu (ilustr. 4).

Przygotowanie
Podczas produkcji wały przygotowuje się poprzez wykonanie kanałów doprowadzających i rowków rozprowadzających olej. Aby uzyskać informacje na temat przygotowania wałów, skonsultuj się ze specjalistą SKF do spraw zastosowań (ilustr. 5).

Sposób działania
Demontaż łożyska zostaje ułatwiony poprzez wpompowanie oleju pod ciśnieniem pomiędzy dopasowane powierzchnie. Gdy tylko osiągnięte zostaje wymagane ciśnienie oleju, element może zostać zdjęty z wału z minimalnym wysiłkiem (ilustr. 6).

Demontaż – Wały stożkowe

Zasada pracy
Wtryśnięcie oleju pomiędzy dwie stożkowe powierzchnie wytwarza siłę reakcji o całkiem dużej wartości, jako że olej pełni także funkcję „cylindra hydraulicznego”, który jest w stanie zepchnąć zewnętrzny element (ilustr. 7).


Przygotowanie
Podczas produkcji wały przygotowuje się poprzez wykonanie kanałów doprowadzających i rowków rozprowadzających olej. Aby uzyskać informacje na temat przygotowania wałów, skonsultuj się ze specjalistą SKF do spraw zastosowań (ilustr. 8).


Sposób działania
Łożyska demontuje się poprzez wtryśnięcie oleju pomiędzy dopasowane powierzchnie; gdy osiągnięte zostaje wystarczające ciśnienie oleju, łożysko zostanie zepchnięte. Aby łożysko nie spadło z wału, trzeba użyć nakrętki zabezpieczającej (ilustr. 9).

SKF logo