Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

SKF Spectraseal

Profile SKF Spectraseal są najczęściej używane w ekstremalnych i wymagających zastosowaniach, gdzie konwencjonalnie formowane elastomery lub materiały termoplastyczne nie mogą być stosowane z powodu ograniczeń ich właściwości. Warunki robocze, takie jak:
  • Skrajne temperatury: od temperatur kriogenicznych do +290°C (+550°F)
  • Niskie tarcie: zastosowania wrażliwe na tarcie, jak np. zawory lub wyłączniki ciśnieniowe, które muszą pracować pod bardzo niskim naciskiem sprężyn lub przy niskich różnicach ciśnień
  • Obecność agresywnych substancji chemicznych: większość używanych technicznych tworzyw sztucznych, jak np. materiały na bazie PTFE, charakteryzuje się uniwersalnością i zgodnością z niemal wszystkimi mediami
  • Gaz pod wysokim ciśnieniem: większość technicznych tworzyw sztucznych nie wykazuje dekompresji o charakterze wybuchowym, co jest częste w przypadku wielu materiałów na bazie elastomerów
  • Środowisko o właściwościach ściernych lub środowisko wykazujące brak środka smarnego: takie media jak woda, farby, żywice i szlam wiertniczy, mogą powodować ścieranie się materiałów uszczelniających na bazie elastomerów
  • Wysokie prędkości i/lub ciśnienia: Z powodu charakterystyki niskotarciowej materiałów istnieje możliwość tolerowania wysokich prędkości nawet bez smarowania


SKF logo