Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany konstrukcyjne

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
Uszczelnienia osiowe zaciskane SKF są wytwarzane w dwóch odmianach konstrukcyjnych:
  • Uszczelnienia CT1 (ilustr. 1), o konstrukcji podstawowej, są unieruchamiane przez zacisk taśmowy. Maksymalne dopuszczalne przemieszczenie osiowe względem powierzchni współpracującej wynosi +2,4 mm (0.094 in).
  • Uszczelnienia CT4 (ilustr. 2) są bardzo szerokie i mocuje się je dwoma zaciskami taśmowymi. Maksymalne przemieszczenie osiowe względem powierzchni współpracującej wynosi +4,8 mm (0.189 in).
SKF logo