Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zanieczyszczenia

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
Uszczelnienia z metalowymi powierzchniami czołowymi stosuje się często w środowisku silnie zanieczyszczonym, gdzie może dochodzić do zapchania błotem wnęki między oprawą, pierścieniami uszczelniającymi i pierścieniami sprężystymi talerzowymi. Zapchanie błotem może z biegiem czasu doprowadzić do wypchnięcia pierścieni sprężystych talerzowych z ich pozycji, czego efektem są niewłaściwe obciążenia powierzchni czołowej i przetłaczanie błota za pierścienie sprężyste talerzowe.
Zanieczyszczenia mogą też powodować ścieranie pierścieni sprężystych talerzowych, co z kolei skutkuje pogorszeniem stanu elastomeru. Dla zminimalizowania ryzyka utraty uszczelnienia na skutek owego pogorszenia, krytyczne znaczenie ma dobranie materiału na pierścienie sprężyste talerzowe odpowiedniego do danego zastosowania.
SKF logo