Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zakładanie uszczelnień HDDF

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
Zachowanie ostrożności przy manipulowaniu uszczelnieniem z metalowymi powierzchniami czołowymi i jego zakładaniu jest krytyczne dla uniknięcia przecięcia lub rozdarcia elastomerowych pierścieni sprężystych talerzowych bądź połamania metalowych pierścieni uszczelniających, mogącego spowodować utratę uszczelnienia i natychmiastowy przeciek. Zasadnicze znaczenie ma też ochrona uszczelniających powierzchni czołowych przed zanieczyszczeniami, takimi jak brud czy włókna. Należy zawsze ściśle stosować się do instrukcji instalacji.

Przygotowanie oprawy i uszczelnienia

W momencie zakładania uszczelnienia wszystkie elementy oprawy stykające się z pierścieniami sprężystymi talerzowymi muszą być wolne od zanieczyszczeń: oleju, smaru, pyłu, włókien itp. Do czyszczenia tych elementów przed montażem SKF zaleca nienaftowy rozpuszczalnik i czystą, niestrzępiącą się szmatkę.
Ze wszystkimi elementami uszczelnienia należy obchodzić się ostrożnie, tak żeby nie doprowadzić do ich uszkodzenia lub zarysowania.

Procedura instalacji

  1. Załóż pierścienie sprężyste talerzowe w taki sposób, żeby oparły się o wewnętrzny występ metalowych pierścieni uszczelniających (ilustr. 1).
  2. Ostrożnie wpychaj poszczególne połówki uszczelnienia (złożone z pierścienia sprężystego talerzowego i metalowego pierścienia uszczelniającego) w oprawę, aż do ich całkowitego osadzenia. Upewnij się, że uszczelnienie nie jest napięte i że pierścienie osadziły się równomiernie na dnie otworu w oprawie. Nieprawidłowy montaż może sprawić, że obciążenia dookoła obwodu powierzchni czołowych uszczelnienia będą nierównomierne, wskutek czego nastąpi zatarcie albo pierścienie uszczelniające rozdzielą się, pozwalając na wyciek oleju.
  3. Oczyść niestrzępiącą się szmatką powierzchnie czołowe obydwu metalowych pierścieni uszczelniających i pokryj je cienką warstwą oleju. Dopilnuj, żeby olej nie znalazł się nigdzie indziej niż na powierzchniach czołowych pierścieni uszczelniających (ilustr. 2).
  4. Sprawdź, czy obydwie oprawy są współśrodkowe i mają poprawnie ustawioną współosiowość. Pierścienie sprężyste talerzowe nie mogą oderwać się od dna oprawy.
  5. Ostrożnie ściągnij do siebie obydwie oprawy, unikając silnego uderzenia, które mogłoby spowodować zarysowanie lub połamanie elementów uszczelnienia.
  6. Na koniec, unieruchamiając jedną połówkę zespołu, wykonaj drugą jego połówką przynajmniej dziesięć pełnych obrotów.

Uwaga

Procedura ta umożliwia monterowi sprawdzenie, czy oprawa i pierścienie sprężyste talerzowe są ustawione współśrodkowo. Gdyby zespół uszczelnienia chybotał się, konieczne jest jego rozłożenie i następnie dopilnowanie od nowa, żeby pierścienie sprężyste talerzowe zostały poprawnie osadzone w oprawie.
SKF logo