Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Odporność chemiczna

Informacje na temat odporności chemicznej zamieszczono w tabeli. Dotyczą one odporności materiałów na wargi uszczelniające SKF na działanie większości substancji spotykanych w zastosowaniach przemysłowych. Podane informacje opierają się na wynikach wewnątrzzakładowych prób i doświadczeniach użytkowników, a także na informacjach otrzymanych od dostawców poszczególnych materiałów. O ile nie zostało to określone inaczej, podane informacje obowiązują w odniesieniu do czynników o czystości i jakości typowych dla produktów dostępnych na rynku.
Na odporność chemiczną uszczelnienia wpływają temperatura, ciśnienie oraz ilość substancji. Do innych ważnych czynników, które należy uwzględnić podczas wyboru materiału na wargi uszczelniające należą:
  • działanie (uszczelnienie spoczynkowe lub ruchowe),
  • prędkość obwodowa wargi uszczelniającej,
  • materiały wału i oprawy,
  • wykończenie powierzchni współpracującej z uszczelnieniem.
Ponieważ wyżej wymienione czynniki wpływają również na trwałość eksploatacyjną i skuteczność uszczelnienia, informacje zamieszczone w tabeli odporności chemicznej należy traktować wyłącznie w kategoriach ogólnych wytycznych.
SKF logo