Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zasady doboru i stosowania uszczelnień

Uszczelnienia do wałów przemysłowych służą do uszczelniania prześwitu między elementem obracającym się i elementem nieruchomym lub między dwoma elementami przemieszczającymi się względem siebie. Do ich najważniejszych funkcji należą:
  • zatrzymywanie środka smarnego,
  • Zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń
  • oddzielanie różnych czynników,
  • uszczelnianie pod ciśnieniem.
Uzyskiwanie wymaganej skuteczności wymaga minimalizacji tarcia i zużycia uszczelnień wałów przemysłowych również w niekorzystnych warunkach eksploatacji. W celu umożliwienia spełnienia wymagań obowiązujących w różnych zastosowaniach i warunkach eksploatacji SKF produkuje uszczelnienia do wałów przemysłowych w różnych wersjach konstrukcyjnych i wykonaniach oraz z różnych materiałów. Każda z tych wersji konstrukcyjnych i kombinacji materiałów ma określone właściwości, które czynią ją odpowiednią do danego zastosowania.

Dostępność

Asortyment uszczelnień SKF do wałów przemysłowych obejmuje setki wersji konstrukcyjnych i kombinacji materiałów. Produkty omówione w niniejszym rozdziale i wymienione w tabelach produktów reprezentują najpowszechniej stosowane typy i rozmiary uszczelnień.

Wartości wytyczne

Ponieważ na skuteczność uszczelnień i systemów uszczelniających jednocześnie wpływa szereg czynników, wszystkie wartości podane w tabelach i zaznaczone na wykresach w niniejszym rozdziale należy traktować wyłącznie w kategoriach wartości wytycznych, a nie jako wartości obowiązujące bezwzględnie w odniesieniu do praktycznych zastosowań.
SKF logo