Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatury pracy

Na skuteczność uszczelnienia wpływają zarówno niskie, jak i wysokie temperatury. W warunkach niskiej temperatury warga uszczelniająca traci na sprężystości i staje się twarda i krucha. Wiąże się to z pogorszeniem skuteczności uszczelnienia oraz zwiększeniem podatności uszczelnienia na uszkodzenia mechaniczne.
W zastosowaniach, w przypadku których temperatury są niezmiennie wysokie należy stosować specjalne materiały na wargi przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach, takie jak politetrafluoroetylen (PTFE) lub opracowany przez SKF materiał na bazie kauczuku fluorowego, SKF Duralife.
Na temperaturę w obrębie uszczelnienia oraz temperaturę panującą między wargą i filmem smarowym na powierzchni współpracującej wpływają tarcie, prędkość obwodowa, lepkość zatrzymywanego czynnika, a także charakterystyczna wymiana ciepła wzdłuż wału. Wysokie temperatury prowadzą z reguły do przerwania filmu smarowego. Skutkuje to niewystarczającym smarowaniem, co stanowi jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnego uszkodzenia uszczelnień.
Właściwości uszczelnienia spoczynkowego między zewnętrzną powierzchnią uszczelnienia i otworem oprawy mogą również ulec pogorszeniu w przypadku wykonania tych elementów z różnych materiałów, różniących się znacznie pod względem wartości współczynników rozszerzalności i kurczliwości cieplnej.
Na wykresie 1 przedstawiono zakresy dopuszczalnej temperatury pracy materiałów na wargi uszczelniające stosowanych z reguły przez SKF.
SKF logo