Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Materiały na uszczelnienia

Uszczelnienia SKF do wałów przemysłowych wykonuje się z materiałów wymienionych w tabeli. Właściwości tych materiałów czynią je szczególnie przydatnymi w określonych zastosowaniach.
Zmiana składu i sposobu mieszania elastomerów pozwala na modyfikowanie ich właściwości w zakresie:
  • odporności na pęcznienie,
  • sprężystości,
  • odporności chemicznej,
  • oporu cieplnego,
  • zachowania w niskich temperaturach,
  • przepuszczalności gazów.
Szczegółowe informacje na temat odporności materiałów na wargi uszczelniające na różne czynniki oddziałujące podczas pracy zamieszczono w rozdziale Odporność chemiczna.
SKF logo