Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Politetrafluoroetylen (PTFE)

Politetrafluoroetylen (PTFE) to termoplastyczny polimer kompatybilny z wieloma środkami smarnymi, przewyższający pod względem odporności chemicznej wszystkie inne materiały na wargi uszczelniające. PTFE ma gładką, odporną na zabrudzenie powierzchnię. Uszczelnienia z wargami wykonanymi z PTFE tolerują duże prędkości powierzchniowe oraz charakteryzują się dużą trwałością eksploatacyjną. Uszczelnienia tego typu mogą pracować w warunkach braku smarowania, a ze względu na doskonałe właściwości ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń są szczególnie przydatne w warunkach silnego zanieczyszczenia. PTFE wykorzystuje się do produkcji pomocniczych elementów uszczelnień oraz głównych warg uszczelniających przeznaczonych do zastosowań specjalnych. Uzyskanie optymalnej skuteczności elementów uszczelnień wykonanych z PTFE wymaga zapewnienia wysokiej jakości powierzchni współpracującej z uszczelnieniem oraz zachowania szczególnej ostrożności podczas montażu. Normalny zakres temperatury pracy to od –70 do +200°C (od –90 do +390°F), jednak może on zostać rozszerzony do temperatury 250°C (480°F).

Ostrzeżenie

W temperaturach powyżej 300 ℃ (570 ℉) wszystkie elastomery fluorowe oraz politetrafluoroetylen (PTFE) wydzielają niebezpieczne opary. Może się tak zdarzyć na przykład w przypadku demontażu łożyska za pomocą palnika spawalniczego. Mimo że opary wydzielają się wyłącznie w wysokich temperaturach, raz ogrzane uszczelnienia mogą stwarzać zagrożenie nawet po ochłodzeniu. Jeżeli konieczna jest obsługa uszczelnień wykonanych z PTFE lub elastomerów fluorowych, które poddano działaniu wspomnianych powyżej wysokich temperatur, należy stosować następujące środki ostrożności:
  • Należy zawsze nosić okulary i rękawice ochronne.
  • Pozostałości uszczelnień należy umieścić w hermetycznym pojemniku z tworzyw sztucznych opatrzonym symbolem „materiał żrący”.
  • Należy stosować środki ostrożności określone w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS), która może zostać dostarczona na specjalne życzenie.

Jeżeli doszło do kontaktu skóry z materiałem, należy przemyć skórę mydłem i dużą ilością wody. W przypadku kontaktu materiału z oczami należy przepłukać oczy dużą ilością wody. W każdym przypadku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. To samo dotyczy przedostania się oparów do dróg oddechowych.
SKF logo