Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Duralife (V)

Opracowany przez SKF związek na bazie kauczuku fluorowego (FKM) SKF Duralife1) charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością temperaturową i chemiczną oraz wysoką odpornością na zużycie. Jego odporność na wpływ czynników atmosferycznych i starzenie wskutek oddziaływania promieniowania ultrafioletowego i ozonu również jest bardzo dobra. Charakteryzuje się on również niską przepuszczalnością gazów.
SKF Duralife zachowuje swoje wyjątkowe właściwości nawet w trudnych warunkach eksploatacji i jest w stanie wytrzymać temperatury pracy dochodzące do 200°C (390°F). W odróżnieniu od wielu innych materiałów na uszczelnienia materiał ten jest również odporny na oleje i płyny hydrauliczne, paliwa i środki smarne, kwasy nieorganiczne, związki alifatyczne i węglowodory aromatyczne. Uszczelnienia wykonane z materiału SKF Duralife pozwalają ponadto na krótkookresową pracę warg uszczelniających w warunkach braku smarowania. Uszczelnień tego typu nie należy stosować w obecności estrów, eterów, ketonów, niektórych amin oraz gorących bezwodnych fluorowodorków. Ze względu na cenne właściwości tego związku SKF produkuje uszczelnienia z wargami uszczelniającymi wykonanymi z materiału SKF Duralife w rozmiarach dostosowanych do wszystkich powszechnie stosowanych średnic wałów.

Ostrzeżenie

W temperaturach powyżej 300 ℃ (570 ℉) wszystkie elastomery fluorowe oraz politetrafluoroetylen (PTFE) wydzielają niebezpieczne opary. Może się tak zdarzyć na przykład w przypadku demontażu łożyska za pomocą palnika spawalniczego. Mimo że opary wydzielają się wyłącznie w wysokich temperaturach, raz ogrzane uszczelnienia mogą stwarzać zagrożenie nawet po ochłodzeniu. Jeżeli konieczna jest obsługa uszczelnień wykonanych z PTFE lub elastomerów fluorowych, które poddano działaniu wspomnianych powyżej wysokich temperatur, należy stosować następujące środki ostrożności:
  • Należy zawsze nosić okulary i rękawice ochronne.
  • Pozostałości uszczelnień należy umieścić w hermetycznym pojemniku z tworzyw sztucznych opatrzonym symbolem „materiał żrący”.
  • Należy stosować środki ostrożności określone w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS), która może zostać dostarczona na specjalne życzenie.

Jeżeli doszło do kontaktu skóry z materiałem, należy przemyć skórę mydłem i dużą ilością wody. W przypadku kontaktu materiału z oczami należy przepłukać oczy dużą ilością wody. W każdym przypadku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. To samo dotyczy przedostania się oparów do dróg oddechowych.
  1. 1)Materiał ten nosił dotychczas nazwę LongLife.
SKF logo