Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Duralip (D)

SKF Duralip to opracowany przez SKF karboksylowany kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (XNBR), łączący w sobie dobre właściwości technologiczne kauczuku nitrylowego oraz zwiększoną odporność na zużycie. Zobrazowano to na wykresie 1. Materiał ten wykorzystuje się przede wszystkim w uszczelnieniach przeznaczonych do wymagających zastosowań przemysłowych. Uszczelnienia wykonane z tego materiału zaleca się stosować w przypadku możliwości przedostawania się zanieczyszczeń ściernych, takich jak piasek, ziemia i zgorzelina, na powierzchnię współpracującą uszczelnienia na wale.
SKF logo