Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Prędkości obwodowe i obrotowe

Dopuszczalna prędkość pracy uszczelnienia zależy od jego konstrukcji, materiału użytego do wykonania warg uszczelniających oraz materiału i stanu wału. Wszystkie te czynniki wpływają na wytwarzanie ciepła na powierzchni współpracującej uszczelnienia. Ze względu na wpływ na rozpraszanie ciepła smarowanie wargi uszczelniającej oraz właściwości środka smarnego również wpływają bezpośrednio na wytwarzanie ciepła.
Wykres 1 przedstawia porównanie dopuszczalnych prędkości obwodowych uszczelnień o różnej konstrukcji przy założeniu normalnych warunków eksploatacji, zatrzymywania smaru plastycznego lub oleju oraz braku różnicy ciśnień w obrębie uszczelnienia.
SKF logo