Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcja powierzchni współpracujących

Trwałość eksploatacyjna i skuteczność uszczelnienia zależą w dużej mierze od:
  • materiału wału i jego twardości,
  • wykończenia powierzchni wału i klasy tolerancji,
  • bicia dynamicznego oraz niewspółosiowości wału i otworu oprawy.
Zastosowanie zbyt gładkiej powierzchni wału może skutkować niedoborem środka smarnego, podczas gdy nadmierna chropowatość powierzchni może wiązać się z przyspieszonym zużyciem warg uszczelniających. Powierzchnie wału należy obrabiać maszynowo w sposób bezkierunkowy, gdyż kierunkowość obróbki może powodować wyciekanie środka smarnego podczas obrotu wału w określonym kierunku. Bicie dynamiczne oraz niewspółosiowość wału i otworu oprawy skutkują nierównomiernym rozkładem obciążenia promieniowego na obwodzie wargi uszczelniającej. W konsekwencji, zwłaszcza przy dużych prędkościach, warga uszczelniająca może nie obracać się wraz z wałem. To z kolei prowadzi do powstania szczeliny między wargą uszczelniającą i wałem, co przekłada się na pogorszenie skuteczności uszczelnienia.
W odróżnieniu od uszczelnień promieniowych wału pierścienie uszczelniające typu V i zaciskane uszczelnienia osiowe nie są wrażliwe na normalne odchylenia od współosiowości lub bicie.
SKF logo