Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Dobór konstrukcji i materiału uszczelnienia

Wybór odpowiedniej konstrukcji i materiału uszczelnienia zależy od warunków eksploatacji panujących w danym zastosowaniu, takich jak:
  • temperatury
  • powierzchni wału
  • typ środka smarnego,
  • ustawienie w pionie lub w poziomie,
  • bicie oraz niewspółosiowość wału i otworu oprawy.
Ponieważ z reguły jedno z kryteriów dotyczących warunków eksploatacji okazuje się decydujące przy wyborze uszczelnienia, nie jest możliwe określenie uniwersalnych zasad wyboru odpowiedniego typu lub konstrukcji uszczelnienia na potrzeby danego zastosowania. W niniejszym rozdziale opisano sposób, w jaki warunki eksploatacji wpływają na skuteczność i trwałość eksploatacyjną uszczelnień. Zamieszczono w nim również wytyczne dotyczące wyboru najlepszego uszczelnienia na potrzeby danego zastosowania.
Standardowe uszczelnienia promieniowe wału SKF oraz ich najważniejsze właściwości i dopuszczalne warunki eksploatacji wymieniono w Tabeli doboru uszczelnień dla zastosowań ogólnych w przemyśle oraz w Tabeli doboru uszczelnień dla wymagających zastosowań w przemyśle.
SKF logo